Yatak Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yatak ne anlama gelir? Yatak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek
“Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım.” – R. H. Karay
2. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte
3. Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb
4. Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra
“Meyveler kızarmadan dalı üstünde soldu / Irmak yatağı kumsal, kırlar dikenlik oldu” – F. N. Çamlıbel
5. Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını
“Çakıl yatağı.”
6. Bir şeyin çok bulunduğu yer
“Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim.” – R. H. Karay
7. Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar
8. Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi
9. Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer
“Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı.”
10. Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça
“Namlu yatağı. Eksen yatağı.”
11. Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur
12. Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer
13. Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka
Yatağın baş tarafına yaslanılmak üzere takılan metal, tahta, kumaş vb. malzemeden yapılmış nesne
Yatakta şiltenin üzerine serilen çarşaf
1.Okul, fabrika vb. yerlerde yatakların konulduğu yer
2. Yatılı okullarda, yurtlarda ve kışlada yatılan yer
“Bu kadar geniş yatakhanede insanın gözüne kolay kolay uyku bile girmiyor.” – E. İ. Benice
Büyük donanmaların barınmasına elverişli liman
Toplandıktan sonra saman vb.ne sarılarak uzun süre korunan limon
Boyutları ve şekli insan vücudunun ölçülerine uygun olan ve rahat yatmayı sağlayan, yatma yüzeyi elastik malzemeden yapılmış mobilya
Yatmak için kullanılan oda
“Bütün o ağrılı, uzun gecelerimde yatak odasının kapısında dikilir, bana bakardı.” – A. Ağaoğlu
Yatağın üzerine serilen örtü
Karyola, komodin, gardırop, şilte, yorgan, yastık vb.nden oluşan bütün
“Bu yatak takımı ilk serildiği günlerde daha fazla kokar.” – H. R. Gürpınar
Genellikle yatağa bağımlı hastalarda hareketsizlik, basınç ve duyu kusuruna bağlı olarak deri veya deri altı dokularda oluşan yara
Bisiklet, otomobil vb. taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
İki kişinin yatabileceği tek parça yatak
Yapımında metal kullanılan yatak
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsuyun yatağı
Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus
Gemileri korumaya elverişli koy
1. Hırsızların gizlendiği yer
2. Hırsızların çok olduğu yer
Katı yakıtlı madenî bir ocağın, içine ızgaranın yerleştirildiği kısmı
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
Top kundağının yanlarında bulunan, silah muylularının geçmesi için açılmış delikli bölüm
İçi su ile dolu yatak
Yere serilen yatak


Leave A Reply