Yavuz Sultan Selim Çaldıran Yolunda

0

Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı öncesinde ordusu ile arasında geçen gerçek bir olayın anlatıldığı aşağıdaki yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim, ordusunun başında İran’a doğru yola çıkmıştı. Osmanlı ordusu gittikçe kabaran bir çığ gibi ilerliyor ve çoğalıyordu. Günlerce yol alındı. Fakat Şah İsmail görünürlerde yoktu. Sivas geçilmiş, Erzincan ovalarına varılmıştı. Asker arasında sızıltılar, dırıltılar başladı. Bu gidişin sonu ne olacaktı ? Kaçan düşmanı kovalamakta ne anlam vardı ? Mademki o, Osmanlıdan kaçıyordu, daha ne diye o korkağın arkasından gitmeliydi ?

Advertisement

Asker arasında geri dönmek için aşırı bir arzu uyanmıştı. Fakat bu arzuyu padişaha söylemek için ne yapmalıydı? Nihayet Yavuz’la teklifsizce görüşen Anadolu Beylerbeyi Hemdem Paşa’yı kandırdılar. Hemdem Paşa budalalık etti. Yavuz‘u, verdiği karardan dönen azimsiz ve iradesiz bir padişah sandı. Ona, askerin geri dönmek istediğini söylemek cesaretinde bulundu. Yavuz, Hemdem Paşa’nın sözlerinden asker arasında bir isyan hazırlığı olduğunu sezdi. Emirlerine karşı gelmek, kendisini yolundan döndürmek isteyen Paşa’nın derhal boynunu vurdurdu.

Onun bu şiddetli hareketi asker arasında uyanmaya başlayan fitneyi daha kabarmadan bastırmaya yetti.

Ordu gene harekete geçti. Daha günlerce yol alındı. Fakat gene Şah İsmail’den bir haber yoktu. Asker gene sızlanmaya başladı. Artık büyük bir isyan patlak vermek üzereydi. Hatta bir sabah ordu yola çıkacağı sırada Yavuz’un otağına kurşunlar yağdırmaya başladılar. Fakat o, hiç korkmadı. Telâş bile etmedi. Atına, atladı, sert ve azimli bir sesle:

«— Ben sizlere bu meşakketlerin çekileceğini daha cülûsum zamanında söylemiştim. O vakit niçin kabul ettiniz ve; şimdi niçin itaat etmezsiniz? Rahat isteyenler karılarının yanına dönsünler. İçinizden kimse gitmezse dahi ben yalnız; başıma giderim» dedi ve atının başını çevirerek arkasına bile bakmadan ileri doğru sürdü.

Advertisement

Yavuz’un bu dik ve erkekçe sözleri asker arasındaki karışıklığı birden giderdi. Onun yiğitliğine hayran olan ordu, arkasından hep birlikte tekrar yürümeye başladı.


Leave A Reply