Yavuz Sultan Selim Dönemi Askeri ve Siyasi Gelişmeler

0
Advertisement

Yavuz Sultan Selim (1. Selim) döneminde hangi siyasi olaylar, faaliyetler yapılmıştır? Yavuz Sultan Selim (1. Selim) dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 – 1520)

II. Beyazıt döneminde Trabzon’da valilik yapan şehzade Selim, II. Beyazıt’ın Safevi Devleti’ne karşı etkili bir politika izleyememesi üzerine isyan etti. Askerin desteğini kazanarak İstanbul’a gelip tahta çıkmayı başardı.

Yavuz Sultan Selim, padişahlığı döneminde doğu politikasına ağırlık verdi. Böylece; İslam dünyasında siyasi birliği sağlamayı amaçlamıştı.

Devlet teşkilatını, ordu ve donanmayı yeniden düzenledikten sonra 1514’te İran seferine çıktı.

Osmanlı İran (Safevi) İlişkileri

Şah ismail’in Anadolu’da mezhep çatışmalarını kışkırtmaya devam etmesi ve Osmanlı Devleti’ne karşı tehdit oluşturması nedeniyle 1514’te sefere çıkıldı. Safevilerle yapılan Çaldıran Savaşı’nda Osmanlı Devleti galip geldi. Bu savaş sonucunda;

Advertisement

✓ Diyarbakır, Bitlis ve Mardin Osmanlı hakimiyetine alındı. Böylece Doğu ve Güney Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girdi.

✓ Safevi tehditleri önlendi.

✓ Bölgeden geçen ipek yolu üzerinde denetim kuruldu.

Dulkadiroğulları’nın Osmanlı Hakimiyetine Alınması (1515)

Maraş çevresinde hakim olan Dulkadiroğulları, Safeviler ve Memlükler tarafında Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtılıyordu. Bölgedeki otoritesini artırmak isteyen Yavuz, Çaldıran seferinden dönerken, Turnadağ Savaşını yaparak Dulkadiroğulları’nı Osmanlı topraklarına katmıştır. Böylece Anadolu’da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış oldu.

Advertisement

Memlûk Devleti’nin Osmanlı Hakimiyetine Girmesi

Memlükler, dönemin en geniş sınırlarına sahip islam devletiydi. Halife ailesini himaye ederek İslam dünyasının lideri olmak istiyorlardı. Anadolu’da hakimiyetlerini genişletmek için Osmanlı Devleti’ne karşı Dulkadiroğullarını kışkırmışlar ve Safevilerle ittifak kurmuşlardı. Yavuz Sultan Selim, Memlûk tehditlerini sonlandırmak ve islam dünyasında siyasi birliği sağlayarak islam dünyasının lideri olmak amacıyla Mısır seferine çıktı.

1516’de Suriye’nin kuzeyinde yapılan Mercidabık Savaşı‘nı Osmanlı ordusu kazandı. Bu savaş sonucunda Memlûk sultanı Kansu Gavri öldü, Suriye ve Filistin bölgesi Osmanlı hakimiyetine girdi.

Sefere devam eden Yavuz Sultan Selim, 1517’de Memlük-lerin yeni hükümdarı Tomanbay komutasındaki orduyla yaptığı Ridaniye Savaşı’nı da kazanarak Mısır’ı Osmanlı topraklarına kattı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra daha önce Memlüklere bağlı olan Hicaz, Osmanlılara bağlılığını bildirdi. Mısır seferinin sonucunda;

✓ Memlûk Devleti son buldu.

Advertisement

✓ Osmanlı Devleti islam dünyasında siyasi birliği büyük oranda sağlayarak islam dünyasının siyasi lideri oldu.

✓ Halifelik Osmanlı hanedanına geçti. Böylece Osmanlı Devleti teokratik yönetim anlayışına geçti, Osmanlı Devleti islam dünyasının dini lideri oldu.

✓ Baharat Yolu Osmanlı hakimiyetine alındı. Fakat Coğrafi Keşifler’in yapılmış olması nedeniyle Osmanlı Devleti Baharat Yolu’ndan büyük bir ekonomik kazanç sağlayamadı.

✓ Kuzey Afrika’nın fetih çalışmaları başladı.

Advertisement

✓ Venedikliler Kıbrıs için Memlüklere ödedikleri yıllık vergiyi Osmanlılara ödemeye başladılar.

Yavuz Sultan Selim, yaklaşık 2 yıl süren Mısır seferinden döndükten sonra 1520’de yeni bir ordu hazırlayarak Avrupa’ya doğru sefere çıktı fakat Çorlu’da aniden hastalanarak vefat etti.


Leave A Reply