Yayın Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Yayın ne anlama gelir? Yayın kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat
2. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat
Bir radyo veya televizyonun vericisinin kaspadığı alan
Televizyon yayınının kablo, cam iletken vb. bir fiziksel ortam üzerinden abonelere ulaştırıldığı yayın türü
Kemikli balıklar takımının yayın balığıgiller familyasından bir tür balık, zırhlı balık
Televizyon verici istasyonlarının aracılığıyla alıcılara ulaştırılan yayın düzeni
Radyo, televizyon vb. haberleşme araçlarının başlangıçta işe alışmak ve daha verimli olmak üzere yaptıkları kısa süreli yayın
Pedagojik açıdan belli bir yaş altındaki çocuklara zararlı olan kitap, gazete, dergi vb. yayın
Dergi, kitap vb.ni yayımlayan veya satan kuruluş
“Kitabını basacak yayınevi bulamamış, onu kendi parasıyla bastırmak zorunda kalmıştır.” – S. Birsel
1. İletişim araçları
2. Ait olduğu kuruluşların bilgi ve düşüncelerini yayımlayan televizyon, radyo, dergi ve gazete
Stüdyo dışında gerçekleşen ve düzenlemeleri önceden yapılmış olan gösteri, toplantı, etkinlik vb.nin tamamının radyo veya televizyondan aktarılması
Belirli bir alan içerisinde hedef kitleye ulaştırmak üzere genellikle kablo bağlantısı ile yapılan ses ve görüntü yayını
Doğrudan kamuya seslenen ve sesli programları yayan iletişim aracı
Belli bir bölgeye radyo ve televizyon aracılığıyla yayın yapma
Olay, gösteri, toplantı, etkinlik vb.nin gerçekleştiği anda radyo ve televizyondan aktarılması
“Otururuz televizyonun başına, bu canlı yayını izleriz.” – M. İzgü

Advertisement

Leave A Reply