Yazı İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Yazı Geçen

3
Advertisement

İçinde yazı kelimesi geçen atasözleri, deyimler. yazı ile ilgili atasözleri ve deyimlerin açıklamaları, anlamları.

Yazı İle İlgili Atasözleri Deyimler

Atasözleri:

 • ***alna yazılan başa gelir
  kişi, kaderi ne ise onu görür.
 • ***başa yazılan gelir
  kişi, kaderi ne ise onu görür.

Deyimler:

 • ***alnında yazılmış olmak
  bir olayın, kişinin başına gelmesini Allah yazmış olmak.
 • ***alnının kara yazısı
  kötü kaderi, kötü talihi: “Alnımın ne kara yazısı varmış.” -H. R. Gürpınar.
 • ***buz üstüne yazı yazmak
  1) süresi, etkisi çok az olacak bir iş yapmak; 2) bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek.
 • ***romanı yazılmak
  romanlaşmak.
 • ***yazı tura atmak
  bir oyunda ilk başlayacak olanı tespit etmek amacıyla veya girişilen bir iddiada kazananı belirlemek için metal parayı havaya döndürerek atmak ve yere düştüğünde hangi yüzün üste geldiğine bakarak karar vermek.
 • ***yazının cahili olmak
  okuma yazması olmamak, bilgisiz olmak.
 • ***yazıp çizmek
  yazmak.
 • ***yazıya dökmek
  herhangi bir konuyu yazı ile anlatmak.
 • ***yazıya geçirmek
  yazmak, yazılı duruma getirmek: “Dün anlattıklarımı yazıya geçirirken bir yığın yazım yanlışı yapmışlar.” -İ. Aral.
 • ***yazıya gelmemek
  yazı ile anlatılamamak.
 • ***yazıyı çıkarmak (sökmek)
  okuyabilmek: “Benim yerinden dahi kımıldatmaya gücümün yetmediği Afrika seyahatnamesini yere indirtir, kendim de yere uzanır, gözlerim ağrıyıncaya kadar yazıları sökmeye çalışırdım.” -H. Taner.
 • ***yüzü yazılı kalmak
  kullanılmak, yenilmek için hazırlanmışken herhangi bir sebeple olduğu gibi dokunulmadan kalmak.

Yazı Nedir? Sözlük Anlamı

Yazı (Birinci Anlamı)”
1. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi
“Türklerde yazının kullanılması eskidir.”
2. Alfabe
“Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı”
3. Harfleri yazma biçimi
“İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı.”
4. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
“İstiklal Harbi’nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık.” – O. S. Orhon
5. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
“İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum.” – F. R. Atay
6. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü
7. Yazgı
“Yazı (İkinci Anlamı)”
Düz yer, ova, kır

“yazı yaban ”
1. Her yer
“Yaz gelince yazı yaban yurt olur / Ak sürüye kara koyun kurt olur” – Halk türküsü
2. Dağ, taş, kır
“Gitmeyin, uzaktan davulun sesi hoş gelir, yazı yaban, sizin harcınız değil, dedik.” – O. Kemal


3 yorum

 1. Dürtme içimdeki narı üstümde beyaz gömlek var. on

  Bence biraz kısa ve karmaşık ama idare eder hiç yoktan iyidir

Leave A Reply