Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Yazılım Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Yazılım Mühendisleri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Yazılım Mühendisi

Advertisement

Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Yazılım mühendisleri, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için etkili yazılım çözümleri tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olan bilgisayar uzmanlarıdır. ‘Yazılım mühendisi’ terimi oldukça geneldir ve çoğu yazılım mühendisi aslında web geliştirme veya veritabanı mimarisi gibi belirli bir alanda uzmanlaşmıştır.

Ne İş Yapar?

Aslında, bir yazılım mühendisi olursanız, web uygulamalarından ve içerik yönetim sistemlerinden veritabanlarına ve işletim sistemlerine kadar her şey üzerinde çalışmaktan sorumlu olabilirsiniz.

Yazılım mühendisleri tüm proje yaşam döngüsü boyunca yer alırlar. İlk olarak, gereksinim toplama sürecine dahil olurlar, yani önerilen yazılım çözümünün hedeflerini bulurlar.

İkincisi, neyin geliştirilmesi gerektiğini, nasıl geliştirileceğini ve ne zaman geliştirileceğini tanımlamayı içeren projeyi kapsamalıdır. Ayrıca, iş için en uygun programlama dilini seçerler ve süreci hızlandırmak için kullanılabilecek geliştirme çerçevelerini belirlerler. Yazılım mühendislerinin ayrıca platformlar arası entegrasyon, yani çözümün farklı platformlarda nasıl kullanılabileceği hakkında düşünmeleri gerekir.

Advertisement

Tüm bunlar çözüldüğünde, yazılım mühendisi, yazılım sisteminin gerçek kodlamasını yapar. Geliştirme aşamasında, yazılım mühendisleri de otomatik birim testi yaparlar. Test odaklı geliştirme olarak bilinen bu yenilikçi yaklaşım, temel olarak tüm süreci daha verimli kılan, paralel olarak programlama ve test yapmayı içerir.

Geliştirme süreci tamamlandıktan sonra, daha fazla test yapılacaktır. Bu, her şeyin düzgün çalışmasını sağlamak için fonksiyonel testler ve ürünün son kullanıcının gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için kullanıcı kabul testleri yapılmasını içerecektir.

Bazen yazılım mühendisi, yeni veya güncellenmiş ürünün diğer sistemlerle doğru bir şekilde entegre olmasını sağlamak için ekstra entegrasyon testi de yapabilir.

Bir yazılım mühendisinin işi ayrıca bazı veritabanı yönetimini de içerebilir. Günümüzün yazılım sistemlerinin çoğu, büyük miktarda bilgiyi depolamak ve aramak için veritabanlarıyla etkileşime girer. Yazılım mühendislerinin veritabanlarını geliştirip yönetebilmeleri ve ayrıca karmaşık SQL sorgularını yazdıkları kodların içinden anlamaları ve yazmaları gerekir.

Bir ürün geliştirilip uygulandıktan sonra, bir yazılım mühendisi ayrıca hataları tespit etmekten ve düzeltmekten sorumlu olacaktır. Son olarak, kullanıcı el kitaplarını ve diğer teknik belgeleri bir araya getirmek için teknik bir yazarla birlikte çalışabilirler.

Eğitimi:

Yazılım Mühendisliği eğitim süresi 4 yıldır. Ancak bazı üniversitelerde hazırlık sınıfının da olması nedeniyle 5 yıla çıkar. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Advertisement

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Genellikle ofislerde, en yaygın olarak bilgisayar sistemleri tasarımında ve ilgili hizmetler sektöründe çalışırlar.

Yazılım mühendisleri normalde tek başlarına çalışır, ancak bazen büyük projelerdeki diğer bilgisayar uzmanlarıyla birlikte çalışır. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar
genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.

Yazılım Mühendislerinde Bulunması Gereken Özellikler;

1) Sözlü Anlama – Sözlü ve sözlü olarak sunulan bilgi ve fikirleri dinleme ve anlama yeteneği.

2) Tümdengelimli Muhakeme – Mantıklı cevaplar üretmek için genel kuralları belirli problemlere uygulama becerisi.

3) Endüktif Muhakeme – Genel kurallar veya sonuçlar oluşturmak için bilgi parçalarını birleştirme yeteneği (görünüşte ilgisiz olaylar arasında bir ilişki bulmayı da içerir).

4) Problem Duyarlılığı – Bir şeylerin yanlış olduğunu ya da yanlış gitmesi muhtemel olduğunu söyleme yeteneği. Sorunun çözülmesini içermez, sadece bir problem olduğunu kabul eder.

5) Yakın Görme – Ayrıntıları yakın mesafeden görme yeteneği.

6) Konuşma Becerisi- Başkalarının sizi anlayabilmesi için net konuşma yeteneği.

7) Yazılı Anlama – Yazılı olarak sunulan bilgileri ve fikirleri okuma ve anlama becerisi.

8) Sözlü Anlatım – Başkalarının anlayabilmesi için konuşmada bilgi ve fikirleri iletme yeteneği.

9) Bilgi Siparişi – Özel bir kural veya kurallar dizisine (örneğin, sayılar, harfler, kelimeler, resimler, matematiksel işlemler gibi) belirli bir sıra veya düzende işleri veya eylemleri düzenleme yeteneği.

Advertisement

10) Konuşma Anlama – Başka bir kişinin konuşmasını tanımlama ve anlama yeteneği.

11) Matematiksel Muhakeme – Bir problemi çözmek için doğru matematiksel yöntemleri veya formülleri seçme yeteneği.

12) Seçici Dikkat – Bir göreve dikkat dağıtılmadan bir süre boyunca konsantre olma yeteneği.

13) Özgünlük – Belirli bir konu veya durum hakkında sıra dışı veya zekice fikirler üretme veya bir problemi çözmek için yaratıcı yöntemler geliştirme yeteneği.

14) Kategori Esnekliği – Bir şeyleri farklı şekillerde birleştirmek veya gruplandırmak için farklı kurallar üretme veya kullanma yeteneği.

15) Yazılı Anlatım – Başkalarının anlayabilmesi için bilgi ve fikirleri yazılı olarak iletme yeteneği.


Leave A Reply