Yedi Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Yedi ne anlama gelir? Yedi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Altıdan sonra gelen sayının adı
2. Bu sayıyı gösteren 7 ve VII rakamlarının adı
3. sıfat Altıdan bir artık
“Yedi kalem.”
1. çok güçlü olarak yere çakılmak
2. fazlasıyla utanmak, mahcup olmak
büyük hayaller peşinde koşmak
Namlusu 7,65 milimetre çapında olan bir tabanca türü
Çok şirret, geçimsiz, küstah kimse
“Adamın yedi bela gibi ortalığı kırıp geçirmesinden perişan oluyorlar.” – Ç. Altan
Sonucu ölüm olabilecek birçok olaydan sağ çıkan (kimse veya hayvan)
Yedi göbek
1. isim Bütün devletler
“Birinci Dünya Savaşı’nda yedi düvel karşımıza çıkmıştı.”
2. Herkes, bütün dünya
“Böyle bir iftirayı yedi düvel bir olsa, yedi hafta tetkik eylese, künhüne eremez.” – N. Hikmet
1. isim Bir soyun bilinen en büyüğü
2. Bütün soy sop, yedi cet
Soyca veya yakınlık bakımından bir hayli uzak
“Ben onun yedi gömlek uzak adamlarından biriyim.” – Ö. Seyfettin
Büyükayı’yı oluşturan yedi yıldız
Çok yabancı
“Köyün dışında yedi kat el gibi yaşıyor, herkese hakaretle bakıyor, pazara indiği zaman kendine verilen selamı bile almıyordu.” – Ö. Seyfettin
1. zamir Herkes
“Yedi mahalle duydu.”
2. Bütün çevre
3. Çok uzak yer
“köpeği yedi mahalle öteye bıraktım, kokudan evi yine bulmuş.”
1. sıfat Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb.)
2. Çok meyve veren veya çiçek açan (bitki)
Herkes
“O sabah yediden yetmişe bütün obayı aldılar götürdüler kasabaya, bastılar içeri.” – Y. Kemal
Advertisement

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply