Yemen Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Yemen – Yemen ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

yemen bayrağı

Kaynak: pixabay.com

YEMEN

  • Yüzölçümü: 536.869 km2.
  • Başkenti: San’a.
  • Dil: Arapça. Resmi dil Arapça, toplumun tümü tarafından konuşulur. Doğu Sami diline giren Yemen Arapçası, Hicaz’da da konuşulur.
  • Din: Müslüman (% 97), Hindu, Hristiyan (% 3). Güney ve doğuda % 2-3 dolayındaki Hindu, Hristiyan, Yahudi gibi dinsel azınlık dışında, nüfusun tamamı Müslümandır. Müslümanlar, Şii (% 48) ve Sünni mezheplerden Şafiliğe (% 52) bağlıdır. Şiiler, Zeydiler ve İsmaililer arasında yaygın olup batı-kuzeybatıda daha fazla yandaşa sahiptir.
  • Para birimi: 1 Yemen Riyali=100 fil.
  • Başlıca kentleri: Aden, T’aizz, Hudeyda, Mukalla.

Güneybatı Asya’da devlettir. Kuzeyden Suudi Arabistan, doğudan Umman, batıdan Kızıldeniz, güneyden Aden Körfezi ve Umman Denizi ile çevrilidir. Kamaran (Kızıldeniz), Perim (Babülmendep Boğazı), Sokotra (Umman Denizi) adaları da Yemen Arap Cumhuriyeti’nindir.

Yüzey Şekilleri;

Yemen genelde üç coğrafya bölgesine ayrılır: Kuzeyde, toplam yüzölçümün yaklaşık % 50′ sini içeren Rubülhali’nin uzantısı çöllük alan; batıda, kuzey güney doğrul-tulu, 30-50 km genişliğindeki Tihamütül Yemen Kıyısı Ovası ve güneyde 7-17 km genişliğindeki kıyı ovası; her iki ovanın gerisinde yükselen orta kesimi kaplayan Yemen Yaylası ve dağlar. Yaylanın batısında yükseldi 3.500 m’yi aşan yer yer parçalanmış dağlar göze çarpar. Bunlardan Hadur Şuayb (3.760 m), ülkenin ve Arap Yarımadası’nın en yüksek noktasıdır. Güneybatıda Heşe Dağı (3.230 m), Aden’in kuzeyinde sömüş Samir Yanardağı (2.513 m), güneyde Harkuri Dağı (1.338 m) öteki önemli yükseltilerdir. Meyfae, Hadramut Irmağı, El Mesile Irmağı vadileri, başlıca verimli tarım alanlarım oluşturur.

yemen

Kaynak: pixabay.com

İklimi;

İklim koşulları, yükselti ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Kıyılarda tropikal iklim gözlenirken, kuzeyde çöl iklimi egemendir. Kıyı ovalarında yazlar çok sıcak kurak nemli kışlar ılıman geçerken, Yemen Yaylası’nda yazlar daha serin, kışlar daha sert geçer. Kışın zaman zaman kar yağışı, don olayları yaşanır. Örneğin, kıyıda Aden’in temmuz-ocak sıcaklık ortalamaları 32-25°C iken, bu değerler deniz düzeyinden 2.210 m yükseltideki San’a’da aynı dönemlerde 22-14°C’ dir. Yağmur mevsimi, batı-güneybatı kıyılarında temmuz-eylül, doğu ve kuzeyde haziran eylül arasındadır. Güneybatı musonları, yağış getirirken, kuzeydoğu alizeleri kuraklığa yol açar. Ülke genelinde yıllık ortalama yağış tutan 550 mm, batıda 800 mm, çöllük bölgede (kuzeyde) 70 mm, Yemen Yaylası’nda 300 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Yarı kıraç durumundaki kıyı ovaları; çövenotu, dikenli çalılıklar, bozkır bitkileriyle kaplıdır. 200-1.200 m arasında akasya, demirhindi, mürrisafi, incir, günlük, hurma, hünnap ağaçlan egemendir. Daha yükseklerde kahve, sütleğen toplulukları görülür. Yabantavşanı, dağkeçisi, tilki, arapceylanı gibi memelilerin soyu, aşın avlanma nedeniyle tükenmeye yüz tutmuştur. Sokotra Adası’nda miskkedisi yaşar. Kıyı bataklıkları, dağlar, Avrupa-Afrika göç yollan üzerindeki uğrak alanları arasındadır. Kıyılar, balık (uskumru, sardalya, orkinos, kılıç, köpekbalığı), denizkabukluları (ıstakoz, istiridye, midye, inci) yönünden zengindir.

Ekonomi;

Tarım: Ekonomi, tarıma dayanmakla birlikte, ekilebilir alanlar toplam yüzölçümün % 8’ini oluşturur ve ülke gereksinimini karşılamaktan uzaktır. Kahve, pamuk, tütün, gibi dışsatımı yapılan ticari ürünlerin dışında, üretim genelde geçimlik düzeydedir. Buğday, süpürgedansı, patates, arpa, mısır, hurma, üzüm, domates, başlıca tarımsal ürünlerdir. Tarımda, geleneksel yöntemlerin kullanılması, yetersiz sulama, verimde düşüşe yol açar.

Hayvancılık: Hayvan yetiştiriciliği, yaylalarda, vadi tabanlarında, vahalarda yapılır. Canlı hayvan ve hayvansal ürünler dışsatımı, önemli bir gelir kaynağıdır. Büyük ve küçükbaş (sığır, deve, koyun, keçi), kümes hayvanları varlığı toplamı 27.5 milyon baştır. Balıkçılık (özellikle, Aden Körfezi’nde), son yıllarda dışsatıma yönelik hızlı bir gelişme içindedir.

Endüstri: Petrol arıtma, çimento, dokuma, plastik, deri, besin, başlıca endüstri dallarıdır. Geleneksel elsanatları (kilim, deri eşya, bıçak, vb), günümüzde de önemini korur. Endüstri etkinlikleri Aden ve San’a’da yoğunlaşmıştır.

Doğal Kaynaklar: Ülke, doğal kaynaklar açısından zengin olmakla birlikte, teknik ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle üretim sınırlıdır. San’a’nın kuzeyinde demirfilizi, Sabva Bölge-si’nde ve Marib’ül-Cevf Havzası’nda petrol, tuz üretimi gerçekleştirilen başlıca minerallerdir. Kömür, bakır, çinko, nikel, vb varlıkları saptanan öteki madenlerdir.


Leave A Reply