Yeniçeri Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Yeniçeri ne anlama gelir? Yeniçeri kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Kapı kulu teşkilatının piyade sınıfı
2. Bu asker sınıfından olan er
Yeniçeri Ocağının en yüksek subayı ve komutanı
Advertisement

Yeniçeri Ocağı İle İlgili Bilgi

Kapıkulu Piyadeleri sekiz büyük ocağa ayrılırlardı. Bu sekiz ocak içinde en büyüğü, ve en önemlisi, Kapıkulu askerlerinin temeli sayılan Yeniçeri Ocağı idi. Bu ocak I. Murat zamanında (1362 – 1389) kurulmuştu.

Yeniçeriler

Yeniçeriler

Yeniçeri, yeni asker demekti. Bu ocağın temeli Devşirme Kanununa göre toplanan Hıristiyan çocuklarına dayanırdı. Devşirme her zaman yapılmazdı. Gerektiği zaman, Yeniçeri Ocağının ileri gelenlerinden bazıları bu işe memur edilirdi. Bunlar Rumeli’de dolaşırlar, askerliğe elverişli, vücut yapısı sağlam olan Hıristiyan çocuklarından yeteri kadarını toplarlardı.

Daha sonraki devirlerde Anadolu’dan da devşirme yapılmıştır. Bu suretle toplanan çocuklar Edirne ve İstanbul’da bulunan Acemi Oğlanlar kışlalarına gönderilirdi. Bu çocuklar bu kışlalarda yıllarca süren sıkı bir askerlik disiplini, eğitimi ve öğretimi görür, iyice Türkleştikten ve İslâmlaştıktan sonra Acemi Oğlanı adı ile savaşa yollanırdı.

Savaşlarda gösterdikleri başarı üzerine bir Yeniçeri Ortasına (Bölük) yazılırdı. Bu suretle, savaşlarda , ölen Yeniçerilerin yerleri boş kalmazdı.

Advertisement
Yeniçeriler

Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağı 196 Ortaya (Bölük) ayrılırdı. Bu ortaların bir kısmı İstanbul’da padişahın yanında bulunur ve ötekileri sınırlardaki kalelerde otururlardı. Yeniçerilerin en büyük komutanına Yeniçeri Ağası denirdi.

İmparatorluğun Yükselme Devrinde Yeniçeri Ocağı dünyanın en kudretli ve kuvvetli ordusuydu. Disiplin ve düzenleri çok sağlamdı. Fakat XVI. yüzyılın sonlarında III. Murat’ın bu ocağa Devşirme Kanununa uymayan bir şekilde yeniçeri yazdırması, ocağın disiplin ve düzeninin bozulmasına yol açmıştır.


Leave A Reply