Yeniçeriler’in Sefer Hareketleri ve Savaş Kuralları

0

Yeniçeriler sefere nasıl çıkarlardı. Yeniçerilerin sefer hareketleri ile savaş kuralları hakkında bilgiler.

Yeniçeriler

Advertisement

Yeniçeriler

Yeniçeriler’in Sefer Hareketleri ve Savaş Kuralları

Yeniçeriler padişahla birlikte sefere giderdi. Bu seferlere sınır, kale ve kasabalarındakiler hariç, tekmil kale ve şehirlerdeki yeniçeriler katılırdı.

Yürüyüşlerde padişahın önünde, konak yerlerinde Otağı Hümayun’un iki tarafında çadırlarını kurarak ortayı yol gibi bırakırlardı. Yolun iki başı 101’inci cenk ortası ile 17′ nci ağa bölüğü tarafından tutulur, bu suretle hünkâr muhafaza altında bulundurulurdu.

Advertisement

Sefer için İstanbul’dan çıkışta uğurlu bir saat seçilirdi. Sefer Rumeli’ndeyse Topkapı Sarayı’nın alay köşkü önünden geçilerek Davutpaşa’ya, Anadolu’daysa alay köşkü önünden Salkımsöğüt yolu ile yürünür, Üsküdar’a geçildikten sonra Doğancılar’a gidilirdi. Davutpaşa ve Doğancılar’da Otağı Hümayun veya Serdar-ı Ekrem Otağı ile diğer çadırlar kurulurdu. Burada askere ziyafet çekilirdi. Padişah sefere katılyorsa, yeniçerilere sefer bahşişi olarak biner akçe dağıtılırdı.

Ordu, savaş bölgesine, çok muntazam günlük yürüyüşlerle giderdi. İntizam ve disipline son derece itina edilirdi. Ordunun sefer devamınca lojistik desteği için menziller tesis edilirdi.

Ordu, düşman toprağına girince savaş yürüyüşü tertipleri alınmaya başlanır, ordunun önünde giden tuğlar ağırlıklaria birlikte geride bırakılırdı. Yeniçeriler savaşta Ordunun kalbi denilen merkez kısmında bulunurlardı.


Leave A Reply