Yenilik Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yenilik ne anlama gelir? Yenilik kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yeni olma durumu
2. Yeni olan bir şeyin özelliği
3. Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt
“Makine yağının kokusunu, yeniliklerin çürümeye bırakılmasının hüznünü ilk kez o araçta oynarken duydum.” – C. Külebi
4. Yenileşim
“Amatörler çoğu kez yeniliklerde, yeni yorumlarda, denemede daha başarılıdırlar.” – M. And
değişiklik yapmak, değişiklik getirmek
Her değişiklikten, her yenilikten ürkme hastalığı


Leave A Reply