Yenişehirli Avni Bey Kimdir?

0
Advertisement

Yenişehirli Avni Bey kimdir? XIX. Yüzyıl Türk edebiyatının temsilcilerinden birisi Yenişehirli Avni hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Yenişehirli Avni Bey
Yenişehirli AVNİ BEY, (1826 – 1883)

XIX. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü şairlerindendir. Divan tarzında gayet kuvvetli eserleriyle tanınmıştır. Yenişehir’de doğdu, oranın eşrafından Bekir Paşa’nın oğludur. Bağdat’ta Divan Katipliğinde ve İstanbul Bidayet Mahkemesi üyeliğinde bulundu.

Mevlevî tarikatına mensup
olduğundan, öldüğünde İstanbul’da Bahariye Mevlevihanesine gömüldü. Yenilik cereyanlarına uzak kalmış olmasına rağmen XIX. yüzyılın edebiyat âleminde önemli bir yeri vardır. Şiirleri Divan tarzının en güzel örneklerindendir. Üslûbu Nefî’nin üslûbuna benzetilir. Bu arada Farsça şiirleri de vardır. Basılmamış bîr divanı varsa da şiirlerinin hepsi bu eserde toplanmamıştır.


Leave A Reply