Yeraltı Camii Hakkında Bilgi

0

Yeraltı Camii nerededir? Yeraltı Camiisinin tarihi ve özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

Yeraltı Camii1721 ‘de I. Mahmut tarafından yaptırılan bir camidir. Karaköy’deki caminin giriş kapısı Galata rıhtımına bakar. Bütünü ile yer altında olan cami, karanlık ve kasvetlidir.

Advertisement

Cami yapılmadan önce buraları Galata Kulesinin mahzenleriydi. Eskiden kıyı, hemen hemen mahzenlerin beş, on adım ötesinden başlardı. «Kurşunlu Mahzen» diye anılan bu mahzene Cenevizliler’in erzak depo ettikleri de sanılmaktadır. VIII. yüzyılda, İstanbul’u kuşatan İslâm ordularının Galata’da ele geçirdikleri birçok yerler arasında Kurşunlu Mahzen de vardı. Hattâ söylentiye göre, Arap ordusundan bazı askerler bu mahzeni camiye çevirerek burada namaz da kıldılar.

Osmanlılar, İstanbul’u aldıktan sonra, Galata Kulesi’ni askeri hizmetlerde kullandıkları gibi, bu kulenin kıyıdaki İkmal deposundan da uzun yıllar aynı şekilde faydalandılar. I. Mahmut, ilk Müslümanlar’ın burada namaz kıldıklarını göz önüne alarak, mahzenlerin olduğu yere bir yeraltı camisi yapılmasını istedi. Caminin başlıca özelliği yer altında bulunmasıdır.


Leave A Reply