Yerköy Nerededir?

0
Advertisement

Yerköy nerededir? Yerköy hangi ilimize bağlıdır? Yerköy ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

YerköyYerköy;Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Salmanlı), 58 köyü vardır. İlin batısında; doğudan Merkez ve Şefaatli, kuzeyden Çorum’un Boğazkale güneyden Kırşehir’ in Çiçekdağı, batıdan Kırıkkale’nin Balışeyh, Delice ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları genelde düzlüklerle kaplı olmakla birlikte, kuzey ve güneyde yükselti artışı görülür. Orta bölümde 900 m dolayında olan yükselti, kuzeydoğuda 1.500 m’ye ulaşır. Delice Çayı, güneydoğudan ilçe topraklarına girer, kuzeybatı doğrultusunda ilçenin batı sının boyunca akar, Kızılırmak’ın en önemli kollarından biridir. Kuzeyden Bişek Deresi, güneyden Yozgat Deresi Delice Çayı’na karışır. İç Anadolu’ya özgü karasal iklim egemendir, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve az yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış tutarı 285 mm’dir. Kuzeydoğu yamaçlarında bodurlaşmış ve seyrek dağılışlı meşe ağaçlan dışında orman örtüsü yoktur. Irmak boylarında kavak ve söğüt toplulukları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, mercimek, nohut, şekerpancarı, patates, kurusoğan, üzüm, elma, armut başlıca tarım ürünleridir. Koyun ve sığır beslenir. Bakır yatakları başlıca yeraltı kaynağıdır. Yörede üretilen kavak ağaçlan, ilçe merkezinde işlenerek pazarlanır.

Deliçe Çayı’nın batı kıyısında, Kırıkkale-Yozgat ve Kırşehir-Yozgat Kara ve Ankara-Kayseri Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 775 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 41 km uzaklıktadır.

Advertisement

Leave A Reply