Yerli Malı Kullanmanın Önemi Nedir? Ülke Ekonomisine Katkısı

15

Yerli malı nedir? Yerli malı kullanmak neden önemlidir? Yararları nelerdir? Yerli malının önemini, ülkemize katkılarını anlatan yazı.

Yerli Malı

Advertisement

Yerli Malı Kullanmanın Önemi

Yerli malı, yurdumuzda yetişen ürünlerle fabrikalarımızda, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle yapılan bezden, otomobile kadar her türlü kumaş, eşya, makine gibi mallara “yerli malı” denir.

Cumhuriyetten önce “kapitülasyon” denen bir kısım imtiyazlar, Türkiye’de sanat kollarının kapanmasına ve ekonomimizin zayıflamasına neden olmuştur. Kendi demir yollarımız, madenlerimiz ve bazı iş yerlerimizi bile yabancılar tarafından işletilirdi.

Ham madde bizden ucuza alınarak işletilir; yapılan (mamül) madde olarak bize pahalıya satılırdı. Böylece paramız yabancı ülkelere akardı.

Cumhuriyet döneminde yabancılara tanınan her türlü ayrıcalıklar kaldırıldı. Türk milleti ekonomik kalkınmaya büyük hız verdi. Artık kendi yetiştirdiğimiz ürünleri, kendi fabrikalarımızda yapılan malları almaya başladık. Böylece paramızın yabancılara akmasını önledik.

Advertisement

Türkiye’de ilk defa 1929 yılında Başbakan olan İsmet İnönü, Milli, Ekonomi ve Artırma Haftasını açarak öncülük yapmıştır. O yıldan bu yana her Aralık ayında bu hafta düzenlenir.

Günümüzde yabancı mallarla kendi mallarımız rekabet edecek seviyeye gelmiştir. Artık bir çok yabancı mala duyulan özlem azalmıştır. Çünkü yurdumuzda yapılan mallar hiç de yabancı mallardan aşağı değildir.

Yurdumuzun zengin olması, yeni fabrikaların açılması ve vatandaşlarımıza yeni iş imkanlarının doğması için, paramızın yurt içinde kalmasını sağlamak lazımdır. Bunun için de bütün ihtiyaçlarımız için yerli malı satın almak ve kullanmak gerekir.


15 yorum

Leave A Reply