Yeryüzünde Karaların Dağılımı

0
Advertisement

Yeryüzünde karaların kapladığı alan ne kadardır? Karalar en çok hangi yarımkürede yer alır? Dünyadaki karaların dağılımı hakkında bilgi.

Yeryüzünde Karaların Dağılımı

Yeryüzünde Karaların Dağılımı; Yer yuvarlağının yüzölçümü 510 milyon km2 dir. Karalar 149 milyon km2, denizler 361 milyon km2 lik yüzölçümüne sahiptir. Karalar ile denizler arasında 29/71’lik bir oran vardır. Karalar yeryüzünün yüzde 29’unu, denizler yüzde 71 ‘ini meydana getirir. İkisi arasında 1/2.4 oran vardır.

karalarin-dagilimi

Kara, kendisine yakın adalarla birlikte büyük bir kütleyi oluşturur. Birbirlerinden ayrılışları kıyı çizgileriyle olur. Kara parçalarını birbirinden ayırt etmek bazı yerlerde güçleşir. Avrupa ile Asya’yı birbirinden ayırt etmek çok güç olduğundan, bazı bilim adamları iki kıtaya birden Avrasya adını verirler. Kıtalar Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya ve Antartika’dır. Bu kıtalardan Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına eski dünya kıtaları, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya ve Antartika’ya yeni dünya kıtaları adı verilir.

kıtalar

Kıtalar

Kuzey yarım kürede kutup denizinin çevresi kara parçaları ile çevrilidir. Güney yarım küresinde kutup dairesi içerisinde yeralan Antartika kıtasının üzeri baştan başa kalın bir buzul örtüsü ile kaplıdır. Karalar Kuzey yarım küresinde daha fazla yer kapladıkları için insan yerleşmesine daha fazla imkan sağlar.

Advertisement
KARALAR YÜZÖLÇÜMÜ  
Asya 44.3 Milyon Km2
Avrupa 9.9 Milyon Km2
Afrika 29.8 Milyon Km2
Okyanusya 8.9 Milyon Km2
Kuzey Amerika 24.1 Milyon Km2
Güney Amerika 17.8 Milyon Km2
Antartika 14.1 Milyon Km2
Bütün karaların toplamı 148.9 Milyon Km2

Karalar ile denizler arasında büyük yükseklik farkları vardır. Karaların en yüksek noktası Himalaya dağlarındaki, Everest tepesidir. Yüksekliği 8882 metredir. Denizlerin en derin yeri Büyük Okyanusta (Pasifik) Filipin çukurudur. Filipin çukurunun derinliği 11.500 metredir. Dünyanın en yüksek yeri ile en derin yeri arasında 20.000 metreden fazla yükselti farkı vardır.

dünya

Yükselti Farkları Mevcuttur

Karaların üzerinde çeşitli yer şekilleri bulunur. Denizler çok geniş çukurluklar olup derin denizaltı yer şekilleriyle (eşik) birbirinden ayrılırlar. Deniz çanaklarının ortalama derinliği 300 metre ile 600 metre arasındadır.

Karaları oluşturan büyük kütlelere kıta adı verilir. Ada ve yarımadalar anakütlenin parçalarıdır. Adalar ile yarım adaların az veya çok olması durumuna: kenar denizlerin, iç denizlerin, körfezlerin kara parçasının içerisine sokulma özelliğine göre, karalar çok parçalı, girintili çıkıntılı olurlar veya sade bir görünüme sahiptirler. Kuzey yarımkürede yer alan Avrupa Asya ve Kuzey Amerika kıtaları çok girintili çıkıntılıdır. Güney yarımkürede yeralan Afrika Güney Amerika ve Okyanusya kıtaları derli topludur. Bu yapı özelliği insanları çeşitli şekillerde etkiler.


Leave A Reply