Yeryüzündeki Su Kaynakları Nelerdir?

3
Advertisement

Yeryüzündeki su kaynakları nelerdir ve nasıl oluşurlar? Su kaynaklarının özellikleri, isimleri, sınıflandırılışı ve dağılışı hakkında bilgi.

Yeryüzündeki Su Kaynakları Nelerdir?

Yeryüzünün en yaygın maddesi olan su, aynı zamanda yeraltınında önemli maddelerinden biridir. Su, bütün canlıların en gerekli maddesidir. Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır. Dolayısıyla suyun büyük bir kısmı denizlerde yer alır. Karalarda ise sular göl, akarsu, kaynak ve yer altı suları olarak bulunur. Geldiği yer ve içindeki maddeler bakımından sular;

***yağış suları
***yeraltı ve kaynak suları
***yer üstü suları
***maden suları ve sıcak sular olmak üzere ayırt edilir.

Su, coğrafi yörenin çok önemli bir parçası ve vazgeçilmez bir unsurudur. Yerleşme yerleri birinci derecede suyun bulunmasına bağlı olduğu gibi, tarım işleri de suyun varlığına bağlı olarak gelişir. Ayrıca sanayinin kurulması ve gelişmesinde de suyun önemi büyüktür. Buna göre, suyun değeri bir coğrafi etmen olarak büyüktür. Medeniyetlerin kaynağı çok yerde suya dayanmıştır. Tarih boyunca gelişmiş türlü medeniyetler, genelikle akarsu kıyılarında ya da bol ve kolay su elde edilen yerlerde belirmişlerdir. Örneğin; Mısır, Sümer, Orta Asya medeniyetleri gibi.

Advertisement

su-kaynaklari


3 yorum

Leave A Reply