Yeşilay Haftası İle İlgili Konuşma Metni – Alkol İle Savaş Konuşması

0

Yeşilay Haftası, Alkolün zararları hakkında konuşma. Yeşilay’ı ve alkolü anlatan konuşma örneği. 1 – 7 Mart tarihleri arasında kutlanan hafta için konuşma

Yeşilay Haftası

Advertisement

Yeşilay Haftası İle İlgili Konuşma

Muhterem dinleyiciler,

Alkollü içkilerin insan sağlığını tehtit eden başlıca tehlikeler arasında önde geldiği, modern Tıp tarafından da tespit edilmiş bulunan bir gerçektir. Alkol almanın başta beyin ve sinir sistemimiz olmak üzere, hayati organlarımız üzerinde meydana getirdiği yıkıcı tesirler, bugün artık bilimsel yöntemlerle, enine boyuna incelenerek, anlaşılmış bulunmaktadır.

Alkolizmin ahlâki ve içtimai bakımdan sebep olduğu facialar ise, onun insan bünyesi ve irsiyet yoluyla nesiller üzerinde yaptığı zararlardan daha az değildir.

İçki yüzünden perişan olan nice aileler; sefalet ve türlü hastalıklara uğrayan sayısız ibret verici misaller ve şerefini, haysiyetini ve bütün itibarını kaybeden ne kadar insan vardır.

Advertisement

Trafik kazaları ile alkolizm arasındaki yakın ilgi ise, çoğumuzda ve günlük hayatımızda müşahede ettiğimiz olağan bir hadise haline gelmiştir. Kazaların önemli bir nispetinin, doğrudan doğruya alkollü iken araba kullanmaktan ileri geldiği ortadadır.

İşte, aziz dinleyiciler,

Gerek insan sağlığının korunması ve nesillere sirayet eden tehlikelerinin önlenmesi ve gerekse ahlâki düşüklüklerin ve sosyal düzensizliklerin en vahim kaynaklarından birini kurutmak bakımından; alkolizme karşı mücadele etmek büyük bir önem taşımaktadır. Bu mücadeleyi Yurdumuzda elli iki yıldır yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bu bakımdan Milli müesseselerimiz arasında müstesna bir değere sahip bulunmaktadır.

Alkolizmi ve uyuşturucu zehirlerin istimâlini önlemek gâyesiyle, Milli mücadele yıllarında kurulan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bugün Yurt sathına yayılmış Şube ve mümessillikleriyle, sahip bulunduğu imkânları en iyi bir tarzda değerlendirmeye çalışarak, mukaddes Ülküsünü duyurmaya ve memleketimizi alkolizmin facialarından korumaya gayret etmektedir. Bu maksatla propagandaya ve kültürel neşriyata öncelik tanıyan dinamik bir stratejinin icabı olarak, yaptığı çok cepheli çalışmalar arasında bir yandan yetişkinler, diğer yandan da öğrenci ve çocuklar için ayrı ayrı yayınladığı iki dergi ile sahasında büyük bir boşluğu doldurduğunu ve bu suretle önemli bir kültür hizmeti yaptığını ifade edebiliyoruz.

Alkolizme karşı mücadele hususunda «Ağaç yaşken eğilir» atasözünün ışığında, küçük yaşta yapılacak olan telkin ve verilecek olan terbiye ile daha köklü ve semereli bir sonuca ulaşılacağı fikri, bu konuda temel prensiplerimiz olmuştur.

Muhterem dinleyiciler,

İçinde bulunduğumuz hafta, Yurdumuzda, an’ane halinde, her yıl «YEŞİLAY HAFTASI» olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple alkole karşı mücadelenin, çok cepheli zor bir dava oluşunun şuuru herkeste bulunmalıdır. Ciddi bir mücadele açarak Yeşilay Cemiyeti’nin çalışmalarına sizlerde katılınız.

Advertisement

Alkolizmin facialarına mâni olabilmek maksadıyla, yapılan bütün çalışmaların Milli bir vazife olarak benimsenmesi şüphesiz ki, bir vatanseverlik borcu teşkil etmektedir.


Leave A Reply