Yeşilay Haftası İle İlgili Konuşma Metni Örnekleri, Yeşilay’ı Anlatan Konuşma

0

Yeşilay Haftası, Alkolün zararları hakkında iki farklı konuşma metin örneği. Yeşilay’ı ve alkolü anlatan konuşma örneği. 1 – 7 Mart tarihleri arasında kutlanan hafta için konuşma

Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası İçin Örnek Bir Konuşma Metni

Sayın Başkan, Değerli Konuklar,

Bugün burada hep birlikte Yeşilay Haftası’nı kutlamak için toplandık. Yeşilay Haftası, her yıl 1 Mart ile 7 Mart tarihleri arasında Türkiye’de kutlanır. Bu hafta, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenir ve amacı toplumda bağımlılık oluşturan maddelerin zararlarına dikkat çekmek, bu maddelerin kullanımının önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesidir.

Bağımlılık, hayatımızda ciddi sorunlara neden olabilen bir durumdur. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımı, insan sağlığına zararlı olduğu kadar, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlara da yol açabilir. Bu nedenle, Yeşilay Haftası’nın amacı, toplumun bağımlılık yapıcı maddelerin zararları hakkında bilinçlenmesi, bu maddelerin kullanımının önlenmesi ve sağlıklı bir yaşamın teşvik edilmesidir.

Yeşilay Cemiyeti, ülkemizde bağımlılıkla mücadele alanında önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar arasında toplumsal farkındalık yaratmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek, bağımlılıkla mücadele alanında araştırmalar yapmak ve bağımlılıkla mücadele konusunda danışmanlık hizmeti vermek yer alır. Yeşilay Cemiyeti’nin bu çalışmaları, ülkemizin daha sağlıklı bir toplum oluşturması için önemli bir adımdır.

Sayın Başkan, Değerli Konuklar,

Yeşilay Haftası, ülkemizde bağımlılıkla mücadelede önemli bir farkındalık yaratmaktadır. Bu hafta boyunca birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlikler arasında, konferanslar, seminerler, tiyatro oyunları ve konserler gibi birçok etkinlik yer alır. Yeşilay Haftası, toplumda bağımlılıkla mücadele bilincinin artmasına yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, Yeşilay Haftası, toplumda sağlıklı bir yaşam bilincinin oluşmasına ve bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olmaktadır. Bu hafta boyunca, hepimiz bağımlılıkla mücadele konusunda daha bilinçli olmak için bir adım atabiliriz. Hepinizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkürler.. (Pulsar)

Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası (Kaynak : yesilay.org.tr)

Yeşilay Haftası İle İlgili Konuşma

Muhterem dinleyiciler,

Alkollü içkilerin insan sağlığını tehtit eden başlıca tehlikeler arasında önde geldiği, modern Tıp tarafından da tespit edilmiş bulunan bir gerçektir. Alkol almanın başta beyin ve sinir sistemimiz olmak üzere, hayati organlarımız üzerinde meydana getirdiği yıkıcı tesirler, bugün artık bilimsel yöntemlerle, enine boyuna incelenerek, anlaşılmış bulunmaktadır.

Alkolizmin ahlâki ve içtimai bakımdan sebep olduğu facialar ise, onun insan bünyesi ve irsiyet yoluyla nesiller üzerinde yaptığı zararlardan daha az değildir.

İçki yüzünden perişan olan nice aileler; sefalet ve türlü hastalıklara uğrayan sayısız ibret verici misaller ve şerefini, haysiyetini ve bütün itibarını kaybeden ne kadar insan vardır.

Trafik kazaları ile alkolizm arasındaki yakın ilgi ise, çoğumuzda ve günlük hayatımızda müşahede ettiğimiz olağan bir hadise haline gelmiştir. Kazaların önemli bir nispetinin, doğrudan doğruya alkollü iken araba kullanmaktan ileri geldiği ortadadır.

İşte, aziz dinleyiciler,

Gerek insan sağlığının korunması ve nesillere sirayet eden tehlikelerinin önlenmesi ve gerekse ahlâki düşüklüklerin ve sosyal düzensizliklerin en vahim kaynaklarından birini kurutmak bakımından; alkolizme karşı mücadele etmek büyük bir önem taşımaktadır. Bu mücadeleyi Yurdumuzda elli iki yıldır yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bu bakımdan Milli müesseselerimiz arasında müstesna bir değere sahip bulunmaktadır.

Alkolizmi ve uyuşturucu zehirlerin istimâlini önlemek gâyesiyle, Milli mücadele yıllarında kurulan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bugün Yurt sathına yayılmış Şube ve mümessillikleriyle, sahip bulunduğu imkânları en iyi bir tarzda değerlendirmeye çalışarak, mukaddes Ülküsünü duyurmaya ve memleketimizi alkolizmin facialarından korumaya gayret etmektedir. Bu maksatla propagandaya ve kültürel neşriyata öncelik tanıyan dinamik bir stratejinin icabı olarak, yaptığı çok cepheli çalışmalar arasında bir yandan yetişkinler, diğer yandan da öğrenci ve çocuklar için ayrı ayrı yayınladığı iki dergi ile sahasında büyük bir boşluğu doldurduğunu ve bu suretle önemli bir kültür hizmeti yaptığını ifade edebiliyoruz.

Alkolizme karşı mücadele hususunda «Ağaç yaşken eğilir» atasözünün ışığında, küçük yaşta yapılacak olan telkin ve verilecek olan terbiye ile daha köklü ve semereli bir sonuca ulaşılacağı fikri, bu konuda temel prensiplerimiz olmuştur.

Muhterem dinleyiciler,

İçinde bulunduğumuz hafta, Yurdumuzda, an’ane halinde, her yıl «YEŞİLAY HAFTASI» olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple alkole karşı mücadelenin, çok cepheli zor bir dava oluşunun şuuru herkeste bulunmalıdır. Ciddi bir mücadele açarak Yeşilay Cemiyeti’nin çalışmalarına sizlerde katılınız.

Alkolizmin facialarına mâni olabilmek maksadıyla, yapılan bütün çalışmaların Milli bir vazife olarak benimsenmesi şüphesiz ki, bir vatanseverlik borcu teşkil etmektedir.


Leave A Reply