Yeşilay Haftası İle İlgili Yazı – Haftanın Anlam ve Önemini Anlatan Yazı

0

Yeşilay Haftası ne zaman ve neden kutlanmaktadır? Yeşilay Haftasının önemini anlatan, ile ilgili yazı.

Yeşilay Haftası

Advertisement

YEŞİLAY HAFTASI (1-7 Mart)

HAFTANIN ANLAM, ÖNEM VE TARİHÇESİ:

İnsan sağlığına zararlı ve insan yaşamını olumsuz yönde altüst eden alkollü içkiler, sigara ve öteki keyif verici maddeler toplumsal ahlâkımızı ve ulusal varlığımızı zedeleyerek, tehlikeye atar. Bu tehlikeye karşı 1 Mart 1920’de yurdumuzda “Yeşilay Derneği” kurulmuştur. Amacı; insanların içki, uyuşturucu maddeler ve sigaraya alışmalarını önlemek, bunları kullanmayı alışkanlık haline getirenleri kurtarmaktır.

İçki ve uyuşturucu maddeler bireylerin kişiliklerini olumsuz yönde etkilediği gibi, toplumumuzun temelini oluşturan aileyi de her türlü kötülük ve olumsuzluklarla karşı karşıya bırakır. Aileler yoksullaşır, dağılır, parçalanır ve sefalete düşer. İçki ve uyuşturucu maddelerin en büyük kötü sonuçlarından biri de, içki ve uyuşturucu madde kullanan anne ve babaların çocuklarında beden ya da zekâ yönünden önemli sakatlıkların oluşmasıdır.

Yeşilay Haftası

Advertisement

Kısaca içki ve uyuşturucu maddeler insan ve toplum için gizli ve sinsi bir düşmandır. İşte bu düşmanla savaşma görevini yurdumuzda “YEŞİLAY” üstlenmiştir. Mart ayının 1-7 günleri arası Yeşilay Haftası olarak kabul edilmiştir. Hafta boyunca başta okullarımız olmak üzere toplumun her kesiminde basın-yayın ve öteki organlarda çalışmalar yapılır.

Yurdumuza göz dikenleri bizler düşman biliriz. Canımıza, malımıza yan gözle bakanları da aynı gözle görürüz. Bizim bunlar canlı düşmanlarımızdır. Ama bir de gördüğümüz halde bize düşmanlık beslediğini sezemediğimiz kötü alışkanlıklar vardır. Yaşantımıza girerler ve bizi tüketirler. İşte bunlar günümüzde biraz yaygınlaşmakta olan sigara, alkollü içkiler ve uyuşturucu maddelerdir. Çünkü bunlar kan ve solunum yolu ile vücudumuza girerek sinirlerimizi uyuşturur, beynimizin çalışmasını engeller. Bu uyuşturma zamanla insan iradesini zayıflatır. İnsanı düşünmez yaparak, sorumsuz davranışlar içine düşmesine neden olur. Sonuçta da birçok istenmeyen kötü şeyler doğar. Bu arada alkollü içki ve uyuşturucu kullanan kişinin vücudu yavaş yavaş zehirlenmektedir. Bunlar çok genç yaşlarda hastalanabilir, sakat kalabilir. Hatta “Fazla içki içmekten, uyuşturucu kullanmaktan öldü” diye gazete haberleri okuduğumuz da olur.

Yeşilay Haftası

Hem sağlığımıza, hem toplumsal yaşantımıza ve kazancımıza çok büyük zararları olan bu maddeleri niçin kullanırız?

Niçin kendimizi bunların kucağına atarız?

Dünyanın diğer ülkelerine oranla az da olsa, yurdumuzda alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanan vatandaşlarımız ne yazık ki vardır. Bunlar bu kötü alışkanlıklara ya çevrelerinin etkisiyle itilirler ya da bir özentiyle bunları kullanmaya eğilim duyarlar, içki ve uyuşturucu ağına düşerler. Bu durumdaki kişilerin elinden Yeşilay tutar. Yeşilay Derneği, içki ve uyuşturucu alışkanlığını önlemek için birçok yasanın çıkmasında etkili olmuştur. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde şubeler açan Yeşilay, insanları toplumsal ahlâk ve kötü alışkanlıklar konusunda uyarıp, eğitmeye çalışmaktadır.

Yeşilay Haftası Pano Çalışmaları

Advertisement

Yeşilay bu çalışmalarını yurt dışına da taşırarak, uluslararası çeşitli içki ve uyuşturucu düşmanı derneklerle işbirliği yapmaktadır.

Alkol almayı sürekli alışkanlık haline getiren, almadan duramayan kişilere alkolik denir. Alkolik kişilerde ruhsal ve bedensel çeşitli dengesizlikler görülür, sosyal ve ekonomik durumları bozulur, ailesini ve arkadaşlarını kaybeder. İşte, bizler de bugünün küçüğü yarının büyüğü olarak bu türlü kötü alışkanlıkların zararlarını bilerek hem kendimizi, hem de çevremizi bundan korumalıyız.


Leave A Reply