Yetki Nedir? Sözlük Anlamı

0

Yetki ne anlama gelir? Yetki kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet
“Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa’ya devretmişti.” – T. Buğra
Bir makam veya organ adına bir işi, bir konuyu yürütmekle görevli olunduğunu gösteren belge
Bir makam veya organın sahip olduğu yetkileri başka bir makam veya organa devretmesi
Hukuki bir işlemin yetkisiz bir kimse tarafından ele geçirilmesi
Alabildiğine genişletilmiş yetki
Takdir hakkı
Yargılama gücünü veren yetki
Yasama gücü

Advertisement

Leave A Reply