Yiğit, Yiğitlik Mertlik İle İlgili Atasözleri Deyimler, Anlamları ve Açıklamaları

0

İçinde ve anlamında yiğit, yiğitlik ve mertlik geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin deyimlerin anlamları ve açıklamaları, yiğitlik konulu atasözleri.

Yiğit, Yiğitlik Mertlik İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Yiğit, Yiğitlik Mertlik İle İlgili Atasözleri

 • ağalık (beylik) vermekle, yiğitlik vurmakla
  sözü geçer bir adam olmak istersen herkese yardımda bulunacaksın, yiğit adam olmak için de savaşta da barışta da vurucu, kırıcı olacaksın.
 • ağası yiğit olanın etbaı sarhoş gezer
  dişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.
 • at arıklıkla, yiğit gariplikle
  zayıf ve garipken kişiliklerini yitirmeyip görevlerini başarı ile yapanlar üstün niteliklerini o zaman belli etmiş olurlar.
 • at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
  yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
 • atta karın, yiğitte burun
  iyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur.
 • ceviz gölgesi yavuz gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi
  ağaçların gölgeleri bile doğal özelliklerini yansıtır, koz, yani ceviz ağacının altında insan, herkesin peşinde koştuğu bir kızın yanındaymışçasına mutluluk duyar; söğüdün gölgesi, boylu boslu bir yiğidin güvenini kazanır; dut ise altına meyvelerini döktüğü için gölgesi çıkarcıların üşüştüğü bir yerdir.
 • cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler
  başkalarının pohpohlamalarına kananlar mallarından ve canlarından olurlar.
 • et kanlı gerek, yiğit canlı
  kebap çok pişirilmemeli, genç de hareketli ve canlı olmalıdır.
 • koç yiğit bunalıp ölmez
  insanın sıkıntılı zamanı sürüp gitmez, arkasından iyi günler de gelir.
 • koz gölgesi kız gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi, dut gölgesi it gölgesi
  ağaçların gölgeleri bile doğal özelliklerini yansıtır, koz, yani ceviz ağacının altında insan, herkesin peşinde koştuğu bir kızın yanındaymışçasına mutluluk duyar; söğüdün gölgesi, boylu boslu bir yiğidin güvenini kazanır; dut ise altına meyvelerini döktüğü için gölgesi çıkarcıların üşüştüğü bir yerdir.
 • yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun
  kadının kocasının fakir olması önemli değildir, yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin.
 • yiğit başından devlet ırak değildir
  bir gencin zengin olması her zaman beklenebilir.
 • yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer
  kişiye ömrü boyunca ancak bir kez çok önemli bir iş yapma fırsatı geçer, bu fırsatı kaçırmamalıdır.
 • yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir
  seni korumalarını istediğin kimselerle aynı nitelikleri taşımıyorsan onların yanında barınamazsın.
 • yiğit lakabıyla anılır
  yiğit kazandığı ünle tanınır.
 • yiğit meydanda belli olur
  sözle atıp tutmak kolaydır, asıl marifet, işbaşında kendini göstermektir.
 • yiğit yarasına yiğit katlanır
  yiğitten gelen ağır saldırıyı ancak yiğit olan kaldırabilir.
 • yiğit yiğide at bağışlar
  aynı yolun yolcuları birbirleri için her tür özveriyi gösterirler, gerektiğinde en değerli varlıklarını bile birbirlerinin yararına sunarak yardımlaşmaktan kaçınmazlar.
Her Yiğidin Bir Yoğurt Yiyişi Vardır:

ANAFİKİR : Her kişinin kendine özgü bir davranış biçimi vardır.

Advertisement

Bütün insanlardan aynı davranışta bulunmalarım beklememeliyiz. Kişilerin bilgi, görgü ve tecrübelerine göre değişik davranış biçimi ortaya koyacaklarını kabu1 etmemiz gerekir. Kişilerden kendi bakış açımıza göre, yalnız kendi isteğimize göre davranmalarını istemek, büyük bir yanılgı olur. Davranışların değişkenliği kişinin özgürlüğünün, özgür olmak istemesinin bir belirtisi olarak düşünülmeli, zararına inanmadığımız sürece, değişik davranışlara saygı duymalıyız.

Ne Yavuz Ol Asıl Ne Yavaş Ol Basıl:

ANAFİKİR : Taşkınlık da miskinlik de kişiye zarar getirir.

Kişi, davranışlarında ölçülü olmasını bilmelidir. Her şeyin aşırısı mutlaka zarar getirir. Kimi aşırılıklar topluma, kimileri de kişinin kendisine zarar verir. Toplumun koyduğu kuralları aşan, taşkın davranışlarda bulunan kişiyi, toplum cezalandırır. Çünkü onun zararı, doğrudan topluma olur. Bunun yanında normal davranışların gerektirdiğinden daha yavaş hareket eden şaşkın, miskin kişiler ise, hakları başkaları tarafından çiğneneceği için, zararı bizzat kendileri göreceklerdir. Ama yerine göre ve ölçülü davranan kişiler toplumun kurallarını çiğnemeyecekleri gibi kendi haklarının da ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceklerdir.

Deyimler

 • yiğitliğe leke (bok) sürmemek
  mertliğe aykırı davranışta bulunmamak.
 • yiğitlik sende kalsın
  özveri, hoşgörü ve ılımlılık öğütleyen söz.
 • yiğitlik taslamak
  yiğitmiş gibi davranmak.

Advertisement


Leave A Reply