YKS İnkılap Tarihi Konuları

0

YKS – TYT İnkılap Tarihi konuları. 2019 yılında yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına esas olan İnkılap Tarihi dersine ait YKS konuları ve bu konuların açıklamaları.

2019 yılında yapılacak olan YKS sınavında yani TYT ve AYT sınavında İnkılap Tarihi konu başlıkları altında sorulacak olan soruların hangi kazanımlardan çıkacağı aşağıda belirtilmiştir. Kazanımlar Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı listeden alınmıştır.

Advertisement

YKS İnkılap Tarihi Konuları

2019 YKS (TYT – AYT) İnkılap Tarihi Konuları

1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

1. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar.
2. Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin önemini değerlendirir.
3. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları değerlendirir.
4. Mustafa Kemal’in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir.

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

Advertisement

1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir.
2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
3. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.
4. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder.
5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.
6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını ve sonrasındaki gelişmeleri analiz eder.
7. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini değerlendirir.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

1. Kurtuluş Savaşı’ndaDoğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder.
2. Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.
3. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar.
4. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir.
5. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını değerlendirir.

TÜRK İNKILABI

1. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
2. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşmasının sağladığı kazanımları analiz eder.
Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir.
3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
5. Cumhuriyetin ilk yıllarında çokpartili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
6. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
7. Eğitim alanında yapılan inkılapları analiz eder.
8. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen inkılapları açıklar.
9. Ekonomi alanında yapılan inkılapları değerlendirir.
10. Sağlık ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen inkılapları analiz eder.
11. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar.
12. CumhuriyetDönemi kültürve sanat anlayışını açıklar.

ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Advertisement

1. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
2. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar.
3. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
4. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
5. Atatürk ilkelerinin amacını analiz eder.
6. Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini kavrar.
7. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları analiz eder.
8. Cumhuriyetçilik ilkesini analiz eder.
9. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
10. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalan değerlendirir.
11. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiğini kavrar.
12. Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditleri kavrar.
13. Milliyetçilik ilkesini analiz eder.
14. Millî birlik ve beraberliğin anlamını analiz eder.
15. Millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları kavrar.
16. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
17. Halkçılık ilkesinin dayandığı esasları analiz eder.
18. Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
19. Devletçilik ilkesini analiz eder.
20. Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları kavrar.
21. Laiklik ilkesini analiz eder.
22. Din ve vicdan hürriyetini değerlendirir.
23. Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
24. İnkılapçılık ilkesini analiz eder.
25. İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalan değerlendirir.
26. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.
27. Atatürkçü düşüncede millî güç unsurlarını analiz eder.
28. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdidi kavrar.

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
2. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.
3. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
4. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
2. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.


Leave A Reply