Yoğunluk Nedir?

0

Yoğunluk nedir? Yoğunluk nasıl tanımlanır? Yoğunluk ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.


Bir cismin birim hacminin ağırlığıdır. Birim hacim, birim sistemine göre değişir. Fakat çoğunlukla santimetre küp, ya da metre küpdür. Buna göre bir cismin 1 santimetre kübünün gram cinsinden ağırlığına o cismin «özgül ağırlığı» denir.

Advertisement

İkinci birim sisteminde ise özgül ağırlık şöyle tanımlanır: Bir cismin 1 metre kübünün kilogram cinsinden ağırlığına o cismin özgül ağırlığı denir. Birim sistemi değişse de bir cismin özgül ağırlığı değişmez. Yoğunluk birimi de sisteme göre, gram/santimetre küb, ya da kilogram/ metre kübdür.

Yoğunluk, cisimleri ağırlık bakımından karşılaştırmaya yarar. Demir, pamuktan daha ağırdır dediğimiz zaman demirin yoğunluğunun pamuğun yoğunluğundan büyük olduğunu anlatmak isteriz. Yoksa herkesin bildiği «Bir kilo demir mi ağırdır, bir kilo pamuk mu?» sorusundaki saçmalık tekrarlanmış olur. Her ikisinin ağırlığı aynı olduğu halde yoğunlukları farklı olduğu için 1 kg. demir 1 kg. pamuktan çok daha az yer kaplar.


Leave A Reply