Yoldan Giden Yorulmaz Ne Demektir? Atasözünün Anlamı Kompozisyon

1

Yoldan Giden Yorulmaz ne demektir? Yoldan Giden Yorulmaz atasözünün anlamı, açıklaması, konu ile ilgili kompozisyon, yazı örneği.

Yoldan Giden Yorulmaz

Arka resim kaynak: pixabay.com

Yoldan Giden Yorulmaz:

ANAFİKİR: Belirli yöntemiyle işi yapan, daha çabuk sonuç alır. bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.

Advertisement

Yapılacak herhangi bir işin kendine göre kuralları, bilinmesi gereken noktaları vardır. Böyle bir bilgiye sahip olmayan kişi, yapacağı işte çok güçlüklerle karşılaşır. Bu güçlükleri yenmek için çok zaman ve çaba harcamak zorunda kalır. Olumlu sonuç alsa bile, düşündüğünden daha geç olur. Oysa işi bilen; uyması gereken kuralları, çabuk sonuç verecek yöntemleri bilip onları uygulayacağı için, ne zaman, ne de başka bir kayba uğramadan olumlu sonucu elde edecektir Hangi işe kalkışırsak kalkışalım, mutlaka o iş süresince izleyeceğimiz yolu, uygulayacağımız yöntemi başlangıçta belirlemeliyiz. İnsanlar bazen yol yordam bakmadan dalarak işleri halledebileceklerini zannedip, işleri küçümserler. Aslında bu en zor yöntemdir. Hem insanı daha fazla zorlar, daha uzun sürer ve yorar. Oysa işi kuralları ve düzeni ile yapmak en kolayıdır.

Yoluyla Giden Yorulmaz Konulu Kompozisyon Örneği

İnsanların tuttukları işlerde çoğunlukla başarısızlığa uğramalarının, yıpranmalarının nedeni düzensizlik ve plansızlıktır. Her türlü kayıp ve yıpranma moral yıkımına sebep olur. Sonunda böyle yıkımlara ve üzüntülere uğramamak için herhangi bir işe girişmeden önce aklımız ve düşüncelerimizle işbirliği ederek o işe en uygun bir plân düzenlemeli ve bu plâna göre hareket etmeliyiz.

Bir işin belirli şartlara ve zamana göre ayarlanması gereksiz telâşı önlediğinden huzursuzluk denen şey söz konusu olamaz. Nasıl, ne zaman, ne şekilde hareket edeceğini bilmek, ayrıca insana bir bakıma güven sağlar, yersiz kuruntular, endişeler ortadan kalkar. Bu da bir işin başarılmasında gerekli olan moral düzenini kuvvetlendirir.

Her işin (ne kadar çetin olursa olsun) kesinlikle kolay başarı imkânı veren bir yolu vardır. Belki fikir ve düşüncelerimiz, görgülerimiz bu yolu bulmaya yeterli gelmez. Bu durumda, bir bilene, o işe aklı daha fazla eren, tecrübeli kişilere danışacak olursak yolumuzu bulmamız pek güç olmaz.

Advertisement

Buna göre, hiç bir işte aceleci olmamalı, apar topar, ani kararlar ve etkilerle harekete geçmemeliyiz.


1 Yorum

Leave A Reply