Yoluyla Giden Yorulmaz Kompozisyon

0
Advertisement

Yoluyla Giden Yorulmaz atasözünü anlatan kompozisyon. Yoluyla Giden Yorulmaz konulu kompozisyon örneği.

Yoluyla Giden Yorulmaz

İnsanların tuttukları işlerde çoğunlukla başarısızlığa uğramalarının, yıpranmalarının nedeni düzensizlik ve plansızlıktır. Her türlü kayıp ve yıpranma moral yıkımına sebep olur. Sonunda böyle yıkımlara ve üzüntülere uğramamak için herhangi bir işe girişmeden önce aklımız ve düşüncelerimizle işbirliği ederek o işe en uygun bir plân düzenlemeli ve bu plâna göre hareket etmeliyiz.

Bir işin belirli şartlara ve zamana göre ayarlanması gereksiz telâşı önlediğinden huzursuzluk denen şey söz konusu olamaz. Nasıl, ne zaman, ne şekilde hareket edeceğini bilmek, ayrıca insana bir bakıma güven sağlar, yersiz kuruntular, endişeler ortadan kalkar. Bu da bir işin başarılmasında gerekli olan moral düzenini kuvvetlendirir.

Her işin (ne kadar çetin olursa olsun) kesinlikle kolay başarı imkânı veren bir yolu vardır. Belki fikir ve düşüncelerimiz, görgülerimiz bu yolu bulmaya yeterli gelmez. Bu durumda, bir bilene, o işe aklı daha fazla eren, tecrübeli kişilere danışacak olursak yolumuzu bulmamız pek güç olmaz.

Advertisement

Buna göre, hiç bir işte aceleci olmamalı, apar topar, ani kararlar ve etkilerle harekete geçmemeliyiz.


Leave A Reply