Yön Nedir? – Sözlük Anlamı

1
Advertisement

Yön ne anlama gelir? Yön kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
2. Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe
“Binanın batı yönü.”
3. Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet
“Bolu yönüne.”
4. Tutulacak, izlenecek yol
“Bu yönde yapılacak araştırmalardan tiyatro tarihimiz için daha başka ipuçlarının çıkması da kuvvetle muhtemeldir.” – F. İz
yeni bir biçim, yeni bir düzen vermek
“Ama unutmayalım ki tecessüslerimize yön veren ihtiyaçlarımızdır.” – C. Meriç
Yön bildiren, yer ve zaman adları yapan ek, yön eki: son-ra, taş-ra, dış-arı, iç-eri vb
Ara yön
Şundan dolayı
Her türlü arazide harita ve pusula yardımıyla katılımcıların denetim noktalarını bulmaya çalıştıkları bir doğa sporu, oryantiring
Yön bildiren zarf
“İçeri girdi.”
1. Araçlara gitmeleri için sadece bir istikamette izin verilen yol
2. Karşıdan trafik akışının olmadığı yol
Yön gösterme eki
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
Bundan dolayı
Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışı
Dört ana yönden ikisi arasında olan yönlerden her biri, asyön
“Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı ara yönlerdir.”
Ondan dolayı


1 Yorum

Leave A Reply