Yönetici ve Yönetim İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen yönetici, yönetim ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Yönetici hakkında hadisler

Hepiniz birer çobansınız ve her biriniz eli altmdakilerden sorumludur. Devlet başkanı bir çobandır ve yönetimi altındakilerden sorumludur. Erkek evinin çobanıdır ve eli altındakilerden sorumludur. Kadın kocasının, evinin çobanıdır ve eli altında bulunan her şeyden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır ve eli altında bulunan şeylerden sorumludur. Kısacası hepiniz birer çobansınız ve her biriniz eli altındakilerden sorumlusunuz.
Allah’ın herhangi bir halk topluluğunun başına geçirip yetkili kıldığı kimse öldüğü gün yönetimi altında bulunanlara ihanet etmiş olarak ölürse Allah ona cenneti kesinlikle haram kılar.
İsrailoğullannı peygamberler yönetirdi; bir Peygamber ölünce yerine başka bir peygamber geçerdi. Oysa ki, benden sonra Peygamber yoktur. Benden sonra halifeler gelecektir, bunlar birden fazla da olabilirler.» Sahabiler «öyle olunca ne yapmamızı emredersin» diye sordular. Peygamber’imiz şöyle buyurdu :

— Sıra ile onlara eksiksiz bir şekilde biat ediniz; sonra onlara karşı olan görevlerinizi yerine getiriniz ve onların size karşı olan görevleri hakkında Allah’a başvurunuz; çünkü Allah, yönetimleri altına verdikleri hakkında onlardan hesap soracaktır.

Evlâdım, ben Peygamber’imizin (S.A.S.) «yöneticilerin en kötüsü katı kalbli ve sert olanıdır» buyurduğunu duymuştum; sakın öylelerinden olma.
Allah’ım! Ümmetimin herhangi bir görev alanında sorumluluk yüklenip de ümmetime zorluk çıkaranlara sen de zorluk göster. Buna karşılık ümmetimin herhangi bir görev alanında sorumluluk yüklenip de ümmetime karşı yumuşak davranırsa sen de ona karşı yumuşak davran.
Allah bir kimseyi müslümanların sorumluluk alanlarından birinde görevlendirir de o kimse onların dertlerine, sıkıntılarına ve yoksulluklarına karşı ilgisiz kalırsa Allah da Kıyamet günü onun dertlerine, sıkıntılarına ve yoksulluklarına karşı ilgisiz kalır.
İlerde devlet adamlığına karşı hırs besleyeceksiniz; fakat bu hırs. Kıyamet günü, pişmanlığa dönüşecektir.
Allah bir devlet adamının iyiliğini dilerse kendisine doğru bir yardımcı nasibeder; devlet adamı bir şeyi unutursa yardımcısı ona hatırlatır, eğer bir şeyi hatırlarsa o konuda kendisine yardımcı olur. Buna karşılık Allah bir devlet adamı hakkında iyilikten başkasını dilerse kendisine kötü bir yardımcı nasibeder; o zaman devlet adamı eğer bir şeyi unutursa yardımcısı onu kendisine hatırlatmaz, eğer bir şey hatırlarsa ona o konuda yardımcı olmaz.


Leave A Reply