Yönetim Fonksiyonları Koordinasyon Nedir?

0

Yönetim fonksiyonlarından koordinasyon, eş güdümleme nedir? Koordinasyonun türleri, ilkeleri ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Yönetim Fonksiyonları Koordinasyon Nedir?

Eş güdümleme (koordinasyon), yönetimin ya da örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesidir. Diğer bir tanımla, yönetim birimlerinin “belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla ve birimlerle işbirliği yapmaları” demektir.

Advertisement

Koordinasyonun 3 unsuru şunlardır:

***Ahenkli birleştirme

***İşbirliği

***Teşvik (özendirmek)

Advertisement

Koordinasyon İlkeleri:

Koordinasyon yapılırken bazı ilkelerden hareket edilmektedir.

***Teşkilat yapısında sadeleştirme yapmak

***Kamu hizmeti politikalarında birlik temin etmek

***Haberleşme kanallarını iyi düzenlemek

***Koordinasyon için personeli teşvik etmek

Koordinasyon türleri:

***Hiyerarşiye dayanan koordinasyon: Yöneticinin yetki ve otoritesini kullanarak yaptığı koordinasyon (ast-üst)

Advertisement

***İnandırıcı koordinasyon: Çalışanları ikna ederek uyum sağlama (daha etkili)

***Komiteler yoluyla koordinasyon: Birim yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu koordinasyon (üye çok, gecikmeli karar, sorumluluğu paylaşma,)

***Yatay-Dikey Koordinasyon: Yatay, eşit yetki ve sorumluluğa sahip birimler arasındaki; dikey, ast üst makamlar arasındaki koordinasyon

***Yapıyla-görevle ilgili koordinasyon: Örgüt kurulurken koordinasyon sağlamaya dönük kurulması; örgütün işleyişi sırasında sağlanan koordinasyon

***İç-dış koordinasyon: Kurumun kendi iç birimleri arasındaki; kurumun dış örgütlerle olan koordinasyonu.


Leave A Reply