Yönetim Fonksiyonları Planlama Nedir?

0

Yönetim fonksiyonlarından planlama nedir? Planlamanın aşamaları, özellikleri, faydaları ve özellikleri nelerdir? Planlama hakkında bilgi.

Yönetim Fonksiyonları Planlama Nedir?

Planlama bir ya da birden fazla amacın gerçekleştirilmesi için “neyin, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, ne ile ve kimin tarafından” yapılacağının belirlenmesidir. Planlama yapılacak iş ve eylemlerin önceden tasarlanmasıdır. Planlama ileriyi düşünme ileriye bakmadır. “Planlama ileriyi önceden görmek, bir başka deyimle belirli bir hareketi, yürütme sırasında değil, önceden kararlaştırmaktır” önceden ne yapacağını bilen yönetici veya örgüt mensupları ona göre hareket ederler. Planlama bir anlamda yöneticinin yol haritasıdır veya senaryo oluşturulmasıdır.

Advertisement

Planlamanın Aşamaları

***Planlamada öncelikle amaçlar belirlenir ve amaçlara uygun bir şekilde bilgiler toplanır.

***Bu bilgiler amaçlar doğrultusunda değerlendirilerek yeniden formüle edilir.

***Geleceğe yönelik tahminlerde bulunulur.

Advertisement

***Daha sonra neyin, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, ne ile ve kimin tarafından yapılacağı belirlenir.

***Gidilecek uygun alternatif yollar belirlenir. Daha sonra, bu yollar içerisinden en uygun olanı seçilir. Bu seçilen alternatifin ayrıntıları belirlenir.

***Son olarak yapılacakların yapılıp yapılmadığı; yapılmadıysa neden yapılmadığı; yapıldıysa belirlenen doğrultuda yapılıp yapılmadığı denetlenir.

Planlamanın Faydaları

Yönetimde plan yapmanın, planlı çalışmanın bazı faydaları vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

***Çalışmayı basitleştirir. İnsanlara yol haritası sunar. Böylece hem plan yapıcıların hem de özellikle uygulayıcıların işini kolaylaştırmış olur.

***Çalışmada birliği ve eşgüdümü sağlar.

Advertisement

***Kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlar. Kaynaklar sınırlı ihtiyaçlar sonsuzdur. Plan ile öncelikler saptanır ve ona göre hareket edilir.

***Kamu hizmetlerinin kişilerin keyfi takdirine göre uygulanmasına engel olur.

***Çalışanlar planlara göre hareket edeceğinden çalışanların değişmesiyle isler sekteye uğramaz.

***Planlarla çalışanların kararlara katılma imkanı sağlanmış olur.

İyi Bir Planın Özellikleri

İyi bir planda olması gereken bazı nitelik ve özellikler vardır. Bu özellikler plan hazırlayıcılarının dikkat etmesi gereken özelliklerdir. Bu özellik ve ilkeleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

***İyi bir plan eldeki kaynakların en uygun kullanımı gözetilerek hazırlanmalıdır.

***İyi bir plan hem örgütün özellik ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de bilimsel-teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli esnekliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

***Planlamada görev alacakların insani yönlerinin (çıkar ve davranışlarının) de dikkate alınması gerekir.


Leave A Reply