Yorulmak İle İlgili Atasözleri Deyimler, Anlamları ve Açıklamaları

0

İçinde yorulmak, yorgun geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Yorulmak, yorgun ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları açıklamaları.

yorulmak atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Yorulmak İle Atasözleri

 • çok koşan çabuk (çok, tez) yorulur
  sürekli çalışabilmek ve sonuç elde edebilmek için harcanan çabanın yormayacak ölçüde olması gerekir.
 • herkesin yorulduğu yere han yapılmaz
  genel kurallar herkesin istek ve gereksinimine göre bozulamaz.
 • önde giden yorulur, arkada kalan soyulur
  olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır; ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.
 • rüzgârın önüne düşmeyen, yorulur
  genel gidişe ayak direten boşuna çaba harcamış olur, bir yere varamaz.
 • soran yanılmamış (yorulmamış)
  bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
 • yazın yorulmayan, kışın kurulmaz
  yazın çalışan kışın rahat eder.
 • yol bilenle yürüyen, yorulmaz
  bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.
 • yol ile giden yorulmaz
  bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.
 • yoldan giden yorulmaz
  bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.
 • yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet
  verilen dinlenme fırsatı, yorgun kişiyi çok sevindirir.

Çok Koşan Tez Yorulur:

ANAFİKİR : Sağlıklı ve sürekli çalışabilmemiz için, gücümüzü ölçülü kullanmasını bilmeliyiz.

Advertisement

Her insanın gücünün belirli bir ölçüsü vardır. Sürekli çalışabilmek, bu gücün bilinçli kullanılmasına bağlıdır. Bütün gücünü harcayarak çalışanlar, kısa sürede güçsüz düşer, sağlıkları bozulur. Oysa güçlerini bilinçli kullananlar, yoruldukları kadar dinlenmesini de bilirler. Bütün gücünü harcayarak çalışan, işini çabuk bitireceğini düşünür. Oysa acele yapılan işlerde, hataların çok olacağı ve harcanan çabaların boşa gideceği de bilinen bir gerçektir.

Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur:

ANAFİKİR : Toplumun gidişine uyan kişi rahat eder, uymayan zorluklarla karşılaşır.

Toplumda huzurlu olmanın temel şartı, toplum ile uyum içinde olmaktır. Toplumun koyduğu kurallara karşı koymayan, toplumun istediği şekilde davranan kişinin rahat bir yaşam sürmemesi düşünülemez. Bu, toplum varlığının sürmesi için bir zorluluktur. Ancak toplumun kurallarının değişen zamana göre değişmesi gerekir. Toplumun fertleri de alışkın oldukları kurallardan kolay kolay ayrılmak, yeni kuralları kabullenmek istemezler. Bu yüzden toplumun kurallarını değiştirmeye kalkan kişiler hiç hoş karşılamazlar. Öylelerini etkisiz kılmak için gerekeni yapmaktan kaçınmazlar. Fakat, gerçekten toplumun daha iyi olması için kurallarını değiştirmeye kalkanlar, bu anlayıştan korkup geri durmamalıdırlar. Çünkü öylelerinin büyük çabası olmasaydı, hiçbir toplumda yenilikler olmayacaktı.

Yorulmak İle Deyimler

 • taş atıp kolu yorulmamak
  bir kazancı hiç yorulmadan sağlamak: ‘Taş atıp kolunuz yorulmadan üstüne konduğunuz paranın nasıl kazanıldığını bir yazarsak görürsünüz.’ -H. E. Adıvar.
 • taş attın da kolun mu yoruldu?
  bir kazancın hiç yorulmadan sağlandığını anlatan bir söz.
 • yorgun düşmek
  çok yorulmak, bitkin duruma gelmek: ‘Ben de uykusuzluktan yorgun düşmek üzereyim, yatacağım.’ -R. H. Karay.
 • yorgunluğunu almak
  1) dinlenmesine sebep olmak; 2) birini dinlendirmek.
 • yorgunluk (yorgunluğunu) atmak (çıkarmak)
  1) dinlenmek: ‘Mesela şimdi yorgunluk çıkarmak için yıkanmak istersiniz.’ -R. H. Karay. ‘Hele trenin yorgunluğunu at bir üzerinden.’ -T. Dursun K. 2) yaptığı işten, yorgunluğu unutturan, sevindirici bir sonuç almak.
 • yorgunu yokuşa sürmek
  yapılması güç bir işin, büsbütün güç şartlarda gerçekleştirilmesini istemek

Advertisement


Leave A Reply