Yugoslavya Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Yugoslavya – Yugoslavya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

yugoslavya-bayragiYugoslavya;
Yüzölçümü: 102.173 km2.
Başkenti: Belgrad.
Dil: Sırpça.
Sırphırvat (Hırvatsırp) dili Yugoslavya’nın batısında konuşulan bir Güney Slav dilidir. Günümüzde Sırphırvatça ya da Hırvatçasırpça; Sırpların, Hırvatların, Bosna Müslümanlarıyla Karadağlıların konuştukları dilin resmi adıdır.
Din: Hristiyan (% 44 Ortodoks, % 31 Katolik), Müslüman (% 12).
Yugoslavya, anayasa gereği laik bir devlettir. Yurttaşlara diledikleri dini seçme ve kilise toplantılarına katılma konusunda devlet tam bir özgürlük tanımıştır. Çoğu Yugoslavya’da yaşayan yaklaşık 9 milyon kişi Sırp Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır.
Para birimi: 1 yeni dinar =100 para.
Başlıca kentleri: Novi Sad, Niş, Kraguyevac, Priştina, Subotpa, Podgorica, Leskovac

Advertisement

Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadasında devlettir. Kuzeyden Macaristan, doğudan Romanya ve Bulgaristan, güneyden Makedonya ve Arnavutluk, batıdan Adriya Denizi, Bosna-Hersek ve Hırvatistan ile çevrilidir. İki federal cumhuriyetten (Sırbistan, Karadağ) ve 2 özerk bölgeden (Kosova, Voyvodina) oluşan ülke, eski Yugoslavya topraklarının 1/3’ü kadardır.

Yüzey Şekilleri; Ülkenin genelde kuzeyi düzlük, güneyi dağlıktır. Dinar Alpleri’nin ağaçlıksız ve çorak karst bölgesinde, çok sayıda derin su çukurları, yeraltı suları ve mağaralar bulunur. İç bölgeyi kaplayan 2.700 m yükseklikteki yayla, alçak tepelerle parçalanmış, sert iklimi, çorak ve ıssız bir dülüktür. Ülkenin tarıma en elverişli topraklarını içeren kuzeydoğu bölgesindeki (Voyvodina ve Yukarı Sırbistan) ovalar, Tuna ve kollan Drava, Sava ve Tisza ırmakları tarafından akaçlanır. Ovanın, Romanya sınırına bitişik güneydoğusunda, Tuna Irmağı’nın daralarak akıp geçtiği Balkan ve Karpat dağları arasında, günümüzde kanala dönüştürülmüş ünlü Demir Kapı (İron Gate) yer alır. Güneydoğudaki en önemli ırmak, Tuna’ya katılan Morava’dır.

İklim; Orta Avrupa iklim kuşağındaki kuzeydoğu ovalarında, kışlar soğuk ve karlı, yaz ayları ise sıcak ve yağmurlu geçer. En soğuk mevsimde -20°C’ye kadar düşen sıcaklığın, yıllık ortalaması kışın -2°C ve yazın 22°C dolaylarındadır. Dağlık bölgelerde, kışlar genellikle soğuk, yaz ayları ise kuzeyde serin, güneyde sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama yağış tutarı, yazları kurak geçen kıyı kesiminde 750 mm dağlık bölgelerde 2.500 mm.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Yüzölçümün 1/3’ünü oluşturan ormanlar, genelde meşe ve kayın ağaçlarıyla kaplıdır (güneydeki alçak iç kesimde yarı tropikal kuşağa özgü bitkiler çoğunluktadır. Dağlık bölgelerin alçak yaylalarında tilki, ayı, alageyik, ceylan ve kurt, yükseklerde ise dağ keçileri ve ptarmigan adı verilen ormantavuğu türünden kuşlar yaşar.

Advertisement

Ekonomi;
Tarım: Toprakların yaklaşık % 40’ı ekilir ve bu oran içinde meyve ağaçlan % 5, üzüm bağları % 2.5 yer kaplar. Tanm ürünleri buğday, mısır, şekerkamışı, soya, patates, çavdar, ayçiçeği, tütün ve elma, erik gibi yaş meyvelerdir. Üretilen üzümler, kaliteli şarap yapımında kullanılır.

Hayvancılık: Hayvancılık etkinlikleri, büyük ölçüde özel sektör eliyle yürütülür. Sığır, koyun, keçi, domuz varlığı beslenir. Kümes hayvancılığı ve balıkçılık (yıllık üretim 80 milyon ton, 22 milyon tonu, ırmak ve göllerden) gelişmiştir.

Endüstri: Eski Yugoslavya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle ağır endüstri alanında önemli gelişmeler gösterdi. Endüstri kuruluşları, tümüyle özel sektöre devredildi. Demir-çelik, petrokimya, çimento, gemi yapımı ve onarımı, otomotiv, plastik, dokuma, besin temel endüstri dallarıdır. Ancak, endüstri için gerekli hammaddeler açısından, büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin 1/3’ü hidroelektrik santrallardan elde edilir.

Doğal Kaynaklar: Ülke, doğal kaynaklar açısından zengin olmasına karşın, maden rezervlerinin çoğu dağlık bölgelerdedir: Sırbistan ve Kosova’da linyit; Kosova’da kurşun; çeşitli yörelerde kurşun, çinko, boksit, magnezit, altın, gümüş. Hampetrol üretimi (4 milyon ton), iç gereksinimin 1/4’ünü karşılar. Zengin orman varlığından yılda 23 milyon m3 ürün sağlanır.


Leave A Reply