Yükseköğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

Yükseköğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS Yükseköğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı.

Advertisement

Yükseköğretimde Rehberlik Hizmetleri

Yükseköğretim basamağındaki eğitim kurumlarının yapı, amaç, işlev ve işleyişleri ilk ve ortaöğretim basamağındaki eğitim kurumlarından farklıdır. Ayrıca yükseköğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları daha önceki gelişim dönemlerinin ihtiyaç ve sorunlarından da farklıdır. Dolayısıyla yükseköğretimde sunulacak rehberlik hizmetlerinin programlanması ve örgütlenmesi de farklılık gösterecektir.

Yükseköğretim gençliğinin sorunları; ekonomik sorunlar, barınma, kayıt, yurt, yatılılık, kredi ve burs, sağlık, şehir yaşamına uyum, arkadaş ilişkileri kurmakla ilgili sorunlar, cinsel sorunlar, üniversite ile ilgili sorunlar, kişisel sorunlar, seçtiği mesleğe hazırlanma, iş bulma gibi başlıklar altında toplayabiliriz. Üniversiteli genç artık içinde bulunduğu toplumun ve insanlığın sosyolojik, politik ve ekonomik daha fazla ilgi duymakta ve kafa yormaktadır.

Genç yetişkin bütün bu sorunların çözümünde tek yetkili karar mekanizması durumundadır. Bu yetki ve sorumlulukların çözümünde gencin desteğe ihtiyacı vardır. Rehberlik hizmetleri bu sorunların çözümünde gence destek olmalıdır. Ancak bu öğretim basamağındaki öğrencilere yapılan rehberlik hizmetleri yeterli düzeyde değildir. Üniversitelerde öğrenci kişilik hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır.

Advertisement


Leave A Reply