Yumurtalık İlçesi Nerededir?

0

Yumurtalık nerededir? Yumurtalık hangi ilimize bağlıdır? Yumurtalık ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Yumurtalık AdanaYumurtalık; Adana İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 19 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Seyhan ve Ceyhan, batı ve güneyden Karataş ilçeleri, doğudan İskenderun Körfezi ile çevrilidir.

İlçe toprakları, genelde düzlüklerle kaplıdır. Kıyı boyunca ovalar geniş alanlar kaplar. Kuzeye doğru yükselti artarak Misis (Davudi) Dağlan eteklerinde 300-350 m’ye ulaşır. Batıda Çukurova’nın bir bölümü ilçe topraklarına sokulur. Burada alüvyonlu topraklar arasında küçük göl ve bataklıklar görülür. Başlıca ırmak olan Ceyhan, Karataş İlçesi ile sınırı çizer ve denize döküldüğü yerde geniş bir delta oluşturur. Deltanın İskenderun Körfezi’ne yaptığı çıkıntı, Yumurtalık Koyu’nu oluşturur. Kıyıda, kıyı dilleri ve kum adacıkları, Ömer ve Yapı gibi küçük göller yer alır. Yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 18.8°C, ortalama yağış tutarı 835 mm’dir. Maki toplulukları, bitki örtüsüne egemendir. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, pamuk, pamuk tohumu, yer fıstığı, portakal, üzüm, liman, başlıca tarım ürünleridir. Koyun beslenir. Kerkük petrolün bir bölümü, Yumurtalık limanına ulaşan petrol boru hattıyla Akdeniz’e dağıtılır.

Yumurtalık Koyu’nun kuzeyinde, deniz kıyısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 81 km uzaklıktadır.


Leave A Reply