Yunan Mitolojisinde Adonis

0

Yunan mitolojisinde Adonis kimdir? Adonisin özellikleri, mitolojideki yeri, hikayesi hakkında bilgi.

adonisAdonis; kökeni Güney Akdeniz’e kadar uzanan bir Anadolu söylencesinin kahramanıdır.

Advertisement

Söylenceye göre, Suriye Kralı Theias’ın kızı olan Myrrha, Aphrodite‘nin lanetine uğrayarak babasına âşık olur. Babasının haberi olmadan onun yatağına girip onunla sevişir. Babası durumu anlayınca öldürmek ister. Tanrılar Myrrha’yı bir mersin ağacına çevirirler. On ay kadar sonra ağacın kabuğu çatlar ve çok güzel bir çocuk dünyaya gelir. Çocuğun güzelliğine vurulan Aphrodite, onu yeraltı tanrıçası Persephone’nin bakımına verirse de Persephone çocuğu Aphrodite‘ye geri vermek istemez. Tanrıçalar arasındaki kavgaya, Baş Tanrı Zeus yargıçlık eder ve Adonis’in yılın dört ayını Persephone’nin yanında, geri kalan bölümünü de kendi istediği yerde geçirebileceğine karar verir. Adonis sekiz ayını Aphrodite‘nin yanında geçirmek isteyince Aphrodite‘i kıskanan Ares, Adonis’in üzerine bir yabandomuzu gönderir; Adonis yaralanarak can verir. Onun acı feryadını Aphrodite duyar ve ayağına sandallarını geçirmeden Adonis’e koşar. Aphrodite‘nin ayağına bir gülün dikeni batar, tanrıçanın çiçeği olan beyaz gülü kırmızı yapar ve o günden sonra güller kırmızı renge bürünür. Adonis’in toprağı sulayan kanından manisalalesi adı verilen bahar çiçekleri oluşur.

Kışın yeraltında saklanan, baharla birlikte yeryüzüne dönen, fışkırıp gelişen doğa varlıklarını simgeleyen Adonis’e her yıl törenler yapılırdı. Adonis’e genellikle kadınlar tapınırlardı. Bu törenlerde bir yatak üzerine genç bir delikanlı yatırılır; çevresine meyveler, meşaleler, güzel kokular saçan vazolar ve gün doğarken açıp gün batarken solan çiçekler konurdu.

Böylece Adonis’in ömrünün bir çiçek ömrü kadar kısa olduğu belirtilirdi. Adonis’e tapınanlar, bu törenler sırasında kendilerine çeşitli işkencelerle geçit töreni yaparlardı (Şiilerin, Muharrem ayinlerinde kendilerini dövdükleri gibi). Adonis söylencesi Sümer ve Hitit kaynaklarından gelir. Hitit Bereket Tanrısı Telepinu söylencesiyle arasında büyük bir ilişki ve benzerlik vardır.

Advertisement


Leave A Reply