Yunan Mitolojisinde Athena Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde Athena ne tanrısıdır? Athena’nın özellikleri, hikayesi, Athena hakkında bilgi.

Athena; Eski Yunan mitolojisinde Zekâ Tanrıçasıdır. Zeus‘un kızıdır. Annesi, Okeanos’un kızı olan ve Eski Yunancada “akıl, düşünme gücü” anlamına gelen Metis’tir. Söylenceye göre Zeus, gebe bıraktığı Metis’i yutup içine alır; böylece, akıl gücüyle elde edilen dünya egemenliğini ve düşünme gücünün ürünlerini tümüyle kendine mal eder. Zeus doğum zamanı gelince baş ağrılarına dayanamaz. Hephaistos’ u çağırır; keskin baltasını alnına hızla indirmesini ister. Emir yerine getirilir. Açılan yerden tepeden tırnağa silahlı, başı miğferli güzel bir kız fırlar: Tanrıça Athena. Olympos Dağı bu doğumdan sarsılır. Topraktan sesler çıkar; deniz kabarır.

Advertisement

Romalıların Minerva adını verdikleri Athena, ayrıca Aydınlık, Savaş ve Kent Tanrıçasıdır; yenilmez, her tanrıdan üstün cesarette bir savaşçıdır. Zeus‘tan cesaret ve yiğitlik, anası Metis’ ten erdem ve kurnazlık almıştır. Cesareti kurnazca, yiğitliği sessizcedir. Gösteriş ve yaygarayı sevmeyen; kabalıktan ve zulümden iğrenen; temiz yürekli; adaletten hoşlanan; iyi ve akıllı kişilerin yardımına koşan; barışı seven Athena -kız oğlan kız anlamında-Pallas Athena diye de anılır.

Uygarlıkla ilgili her şeyin koruyucusu sayılır. En iyi işçi kızdır; terzilerin, örücülerin ve çömlekçilerin patronudur; marangozların, gemicilerin, çiftçilerin, arabacıların ve heykelcilerin yardımcısıdır. Atları ilk kez evcilleştiren, çömlekçi çarkını, duvarcı ve marangoz gönyesini bulan odur.

Zeus çocukları içinde en çok Athena’yı sever, ona güvenir, korkunç kalkanını ve yakıcı silahı şimşeği yalnız onun taşımasına izin verirdi. Bazı kentler Athena’yı koruyucu tanrı olarak benimsemişlerdir. Bunların başında kente adını veren Atina gelir. Troya’nın en büyük, en eski ve kutsal tapınağı, bugün de kalıntılan görülen Athena Tapınağı olduğu gibi, Palladion diye anılan tanrıçanın tahta heykeli de kentte Athena kültünün varlığını gösterir. Tanrıçanın adına düzenlenen Panatheneia Bayramı Eski Yunan’da din, kültür ve sanat bakımından büyük yer tutmuştur. İlkçağın birçok yapılarını bu törenlerin (Panatheneia) kabartmaları süslemiştir. Atina Akropolü’ndeki Parthenon Tapınağı da Athena için yapılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply