Yunan Mitolojisinde Penelope (Penelopeia)

0
Advertisement

Yunan mitolojisinde yer alan karakterlerden birisi olan Penelope (Penelopeia) ile ilgili genel ve kısa bilginin yer aldığı yazımız.

Yunan Mitolojisinde Penelope (Penelopeia)

PENELOPE (PENELOPEİA), Homeros destanlarında adı yüceltilerek geçen vefa ve bağlılık simgesi kadın; İkarius’un kızı (anası Periboia), Odysseus’un güvenilir eşi, Telemakhos’un anası, İthake kraliçesi.

Yaygın inanış; Troya Savaşı’na katılan eşini yirmi (hatta otuz) yıl doğrulukla beklediğini, kendisiyle evlenmek isteğindeki Yunan beylerini oyalayarak hiçbirine yüz vermediğini, gündüz dokuyup gece söktüğü bir kefen tülüyle onları oyaladığını, eşine ve oğluna kavuştuğu zaman alabildiğine tertemiz bulunduğunu içerir. Bu yüzden onlardan kurtulmak için gerekli çareyi de o bulur: Kimsenin çekemediği sert Odysseus yayını o getirerek sözüm ona bir yarışma düzenler, Odysseus’un bu okla düşmanlarını yok etmesini sağlamış olur. Olayın sonunda kocasının varlığını da kolay kolay kabul etmez, dilenci kılığındaki kişinin eşi olduğuna bir türlü inanmak istemez, kuşkuludur. Mutlulukla kavuşurlar. İlk biçimi böyle olan mitos, zamanla karakter değiştirerek Penelope’ye başka kimlikler yakıştıran bozuluşlara uğramıştır. Buna göre Odysseus’tan ayrılmamakla, başka bir beyle evlenmemekle birlikte, isteklilerinin hepsiyle yatıp sevişmiştir; hatta Pan’ın anası da odur.

Advertisement

Leave A Reply