Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı

0

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir? Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı, biyografisi, eserleri. Yunus Nadi Abalıoğlu hakkında bilgi.

Yunus Nadi Abalıoğlu (1880-1945)

Advertisement

Tanınmış gazetecilerimizden ve siyasi yazarlarımızdandır. Fethiye’de doğdu. Oranın eşrafından Abalızade Hacı Halil Efendi’nin oğludur. ilk tahsilini Fethiye’de, orta tahsili Rodos’ta yaptı. Daha sonra İstanbul’a gelerek bir zaman Galatasaray Sultanisi’ne ve Hukuk Mektebi’ne devam etti. Küçük yaştan beri gazeteciliğe hevesliydi. Henüz yirmisinde «Malûmat» gazetesine yazılar yazmaya başladı. 1901 de, istibdat aleyhine kurulan gizli bir cemiyetle ‘ilgisi olduğu anlaşıldığından yakalanarak üç yıl hapse mahkum edildi. Mahkumiyetini Midilli kalesinde geçirdikten sonra Fethiye’ye döndü. 1908 Meşrutiyet inkılabından sonra yeniden İstanbula geldi. «İkdam» ve «Tasviri Efkâr» gazetelerinde çalıştı. 1910 da, Selanik’teki İttihat ve Terakki Cemiyetinin organı olan «Rumeli» gazetesinin başyazarlığına getirildi. İkinci seçim devresinde İstanbul Meclisine Aydın milletvekili olarak girdi. Aynı zamanda «Tasviri Efkâr» gazetesi yazı işleri müdürü ve başyazarı oldu. 1918 de «Yeni Gün» gazetesini kurdu. 1920 de gazetesini kapamak zorunda kalınca matbaasiyle birlikte Ankara’ya kaçtı. Ankara’daki Millet Meclisinin birinci devresine fiilen milletvekili olarak girdi. Ankara’da «Yeni Gün» gazetesini çıkarırken 1924 te İstanbulda «Cumhuriyet» gazetesini kurdu. Altıncı devrenin sonuna kadar Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak kaldı. 1945 de tedavi için gittiği İsviçre’de öldü.

Eserleri:

İhtilâl ve İııkılâb-ı Osmanî (1908), 49 Saat Graf Zeplin ile Havada (1930), Ankara’nın İlk Günleri (1955), Bab-ı Âli’nin Millî Hareketi dağıtmak ve Mustafa Kemal’i tevkif etmek teşebbüsü. Ali Galip hâdisesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar (1955), Çerkes Ethern Kuvvetlerinin ihaneti (1955)

Advertisement


Leave A Reply