Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir? Türk Gazeteci ve Yazarın Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir? Türk gazeteci ve siyasi yazar Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı, biyografisi, eserleri. Yunus Nadi Abalıoğlu hakkında bilgi.

Yunus Nadi Abalıoğlu

Yunus Nadi Abalıoğlu

Yunus Nadi Abalıoğlu (1880-1945), Tanınmış gazetecilerimizden ve siyasi yazarlarımızdandır. Fethiye’de doğdu. Oranın eşrafından Abalızade Hacı Halil Efendi’nin oğludur. ilk tahsilini Fethiye’de, orta tahsili Rodos‘ta yaptı. Daha sonra İstanbul’a gelerek bir zaman Galatasaray Sultanisi’ne ve Hukuk Mektebi’ne devam etti. Küçük yaştan beri gazeteciliğe hevesliydi. Henüz yirmisinde «Malûmat» gazetesine yazılar yazmaya başladı. 1901 de, istibdat aleyhine kurulan gizli bir cemiyetle ‘ilgisi olduğu anlaşıldığından yakalanarak üç yıl hapse mahkum edildi. Mahkumiyetini Midilli kalesinde geçirdikten sonra Fethiye’ye döndü. 1908 Meşrutiyet inkılabından sonra yeniden İstanbula geldi. «İkdam» ve «Tasviri Efkâr» gazetelerinde çalıştı.

1910 da, Selanik’teki İttihat ve Terakki Cemiyetinin organı olan «Rumeli» gazetesinin başyazarlığına getirildi. İkinci seçim devresinde İstanbul Meclisine Aydın milletvekili olarak girdi. Aynı zamanda «Tasviri Efkâr» gazetesi yazı işleri müdürü ve başyazarı oldu. 1918 de «Yeni Gün» gazetesini kurdu. 1920 de gazetesini kapamak zorunda kalınca matbaası ile birlikte Ankara’ya kaçtı. Ankara’daki Millet Meclisinin birinci devresine fiilen milletvekili olarak girdi. Ankara’da «Yeni Gün» gazetesini çıkarırken 1924 te İstanbul‘da «Cumhuriyet» gazetesini kurdu. Altıncı devrenin sonuna kadar Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak kaldı. 1945 de tedavi için gittiği İsviçre’de öldü.

Eserleri:

İhtilâl ve İııkılâb-ı Osmanî (1908), 49 Saat Graf Zeplin ile Havada (1930), Ankara’nın İlk Günleri (1955), Bab-ı Âli’nin Millî Hareketi dağıtmak ve Mustafa Kemal’i tevkif etmek teşebbüsü. Ali Galip hâdisesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar (1955), Çerkes Ethern Kuvvetlerinin ihaneti (1955)


Kaynak – 2

Yunus Nadi Abalıoğlu; gazetecidir (Fethiye 1880 – Cenevre 1945). Rodos Süleymaniye Medresesi’nde başladığı öğrenimini Galatasaray Sultanisi ile bir süre Hukuk Mektebi’nde sürdürdü. 1900’den sonra gazete yazılarına başladı. Gizli bir siyasal derneğe üye olma suçlamasıyla gönderildiği (1901) Midilli sürgününden sonra İstanbul’a döndü, İkdam ve Tasvir-i Efkar gazetelerine yazılar yazdı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra İttihat ve Terakki Fırkası’ nın organı Rumeli gazetesine başyazar oldu (1910), Aydın milletvekili olarak Meclisi Mebusan’a girdiği (1911) yıllarda bile gazeteciliğini sürdürdü. Kurduğu Yeni Gün (1918) gazetesinde Mütareke döneminin yanlış akımlarına cephe aldı, işgal kuvvetlerinin baskısı karşısında Anadolu’ya geçerek gazetesini orada yayımladı ve Muğla milletvekili olarak TBMM’ye katıldı (1920).

Cumhuriyetin kuruluşunu ve Atatürk devrimini destekleyen Cumhuriyet gazetesini 7 Mayıs 1924’te kurdu ve ölümüne kadar yönetti; milletvekiliği ise 6. seçim dönemi sonuna kadar sürdü. Kendisinden sonra Cumhuriyet gazetesini yöneten oğulları Nadir Nadi ve Doğan Nadi tarafından her yıl konusu değişmek koşuluyla adını taşıyan bir armağan konuldu (1946). Gazetecilik ve siyasal yaşamına ilişkin anıları ölümünden sonra derlenerek yayınlandı.

Advertisement

En önemlileri: Ankara’nın İlk Günleri (1955), Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar (1955), Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (1955), Kurtuluş Savaşı Anıları (1978).


Leave A Reply