Yurt Vatan Sevgisi İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

12

Yurt sevgisi, vatan ile ilgili atasözleri, deyimler ve anlamları. Yurt sevgisi, vatan hakkında atasözleri deyimler ve açıklamaları.

Yurt Sevgisi İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

Yurt Sevgisi İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • *** yurdun otlusundan kutlusu yeğdir
  insanın üzerinde yaşadığı yer, rahat ve huzurlu olmadıktan sonra oranın verimli olması çok önemli değildir.
 • *** değirmi yurt tutmaya değirmi göt ister
  bir yerde, bir işte tutunup başarı kazanabilmek için sebatla çalışmak gerektir.
 • *** yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir
  gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.
 • *** yurdun otlusundan kutlusu yeğdir
  insanın üzerinde yaşadığı yer, rahat ve huzurlu olmadıktan sonra oranın verimli olması çok önemli değildir.
 • *** bülbülü altın kafese koymuşlar, ”ah vatanım” demiş
  kişi, başka yerlerde ne kadar rahat ve mutlu olursa olsun yine de kendi yurdunu özler.
İnsan Doğduğu Yerde Değil Doyduğu Yerde:

ANAFİKİR : İnsanın yurdu geçimini sağladığı yerdir

Kişi geçimini sağlamak için çalışmak zorundadır. Bulunduğu yerde çalışma ortamı yoksa, başka yerlere gidip, oralarda iş bulmaya çalışır. İş bulduğu yer, karnını doyurduğu yer olur. İnsanın yurdu da karnını doyurduğu yer olduğuna göre, doğup büyüdüğü yer yurdu olmaktan çıkar. Herkesin kendi yurdunda iş kurması, kendi yurdu için çalışması, böylece eşinden dostundan ayrılmadan yaşaması arzu edilir. Ancak zamanımızda bunun gerçekleşmediği, değişen şartlar gereği, başka ülkelere bile çalışmaya gittiği görülmektedir. îster istemez öyle kişiler için yurt, geçimlerini sağladıkları yer olacaktır.

DEYİMLER

 • *** yeri yurdu belirsiz olmak
  belli bir yeri olmamak.
 • *** yersiz yurtsuz kalmak
  1) barınacak bir yeri bulunmamak, oturacak yeri olmamak: “Dünya üzerinde yersiz yurtsuz kalmış iki arkadaş.” -R. H. Karay. 2) bütün varlığını yitirip çok zor durumda olmak: “Vaktiyle bir mahalle halkını barındıran hanların, bir çarşı teşkil eden dükkânların sahibi şimdi yersiz, yurtsuz kalmıştır.” -A. Ş. Hisar.
 • *** yurt edinmek (tutmak)
  bir yeri kendisine, ailesine yurt olarak kabul etmek, vatan tutmak.
 • *** vatan tutmak
  yurt edinmek: “Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz / İlleri var bizim ile benzemez” -Karacaoğlan.

Bülbülü Altın Kafesi Koymuşlar Ah Vatanım Demiş

Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar Vatanım Demiş Anlamı:

ANAFİKİR : Kişi yurdundan uzak hangi durumda bulunursa bulunsun yine de yurdunu özler.

Yurt, insanın üstünde doğup büyüdüğü, acı veya tatlı birçok olayları yaşadığı, anılarla doldüğu yerdir. Ondan uzun bir süre ayrı kalmak kişiye zor gelir. Yurdumuzdan ayrı kaldığımız zaman, yurdumuzun her şeyi burnumuzda tütmeye başlar. Yurdumuzdaki yaşam biçimimizden daha iyi şartlarda olsak bile, ona olan özlemimizden, en özlenmeyecek yönleri bir an olsun gözümüzün önünden gitmez. Yurt özlemini bilmek için kişinin kendi yurdundan, bir süre ayrı kalması gerekir.

BÜLBÜLÜ ALTIN KAFESE KOYMUŞLAR AH VATANIM DEMİŞ İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON


12 yorum

Leave A Reply