Yurtdışına Dökülen Akarsularımız

0

Ülkemiz sınırları içerisinde doğupta sınırlarımızın ötesinde başka körfez ve denizlere dökülen akarsularımız hakkında bilgiler.

BASRA KÖRFEZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR

Advertisement

Basra Körfezi’ne dökülen akarsularımız Fırat ve Dicle’dir.

Murat ile Karasu gibi büyük kolun birleşmesiyle meydana gelmiş olan Fırat, Türkiye’nin en önemli akarsularmdandır. Murat nehri, kaynağını Aladağlardan alır. Malazgirt ve Muş ovalarından geçerek batıya yönelir ve Keban baraj gölüne ulaşır. Erzurum yakınlarındaki dağlardan inen birçok kolun birleşmesiyle oluşan Karasu, Fırat’ın asıl kolu sayılır.

Dicle, kaynağını Güneydoğu Toroslardan alır. Bu akarsuyun yaklaşık dörtte biri Türkiye sınırları içindedir. En önemli kolları Batman, Botan, Garzan ve ülkemizden doğup sınırlarımız dışında Dicle ile birleşen Zap suyudur.

HAZAR DENİZİNE DÖKÜLEN AKARSULAR

Advertisement

Aras, Bingöl dağlarından doğar. Erzurum’un güneyindeki birçok kolla beslenir. Ar-paçaymı aldıktan sonra Türkiye-Ermenistan sınırını izleyerek İğdır Ovası’ndan geçer. Sınırlarımızı geçtikten sonra, Kura ırmağı birleşerek Hazar Denizine dökülür.

Kura, Erzurum – Kars Plâtosu’nun kuzey kesiminden doğar. Güney Kafkasya’da doğuya doğru akarak, Hazar denizine dökülmeden önce Aras’la birleşir.


Leave A Reply