Yuva İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Yuva Geçen

2

İçinde yuva kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları, Yuva hakkında atasözleri, deyimler.

Yuva İle İlgili Atasözleri Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Yuva İle İlgili Atasözleri

 • garip kuşun yuvasını Allah yapar
  garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.
 • kör kuşun yuvasını Allah yapar
  garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.
 • kutsuz kuşun yuvası doğan yanında olur
  talihsiz kişi, her an kendisine saldıracak güçlü kimselerle yan yana bulunur.
 • yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar
  aile içinde edinilen görgü, eğitimin temelidir.
 • yuvayı dişi kuş yapar
  evin kadını anlayışlı, idareci ve tutumlu olursa ancak o zaman evde dirlik düzenlik sağlanır.
Yuvayı Dişi Kuş Yapar:

ANAFİKİR: Ailenin geçim, yönetim ve mutluluğunda kadının rolü büyüktür. Anne, ailenin temel direğidir. Onun sağlıklı olması, sağlıklı davranıp düşünmesi ile bir ailenin mutluluğu sağlanabilir. Çocukların ilk eğitimi, evin temizlik ve düzeni, kocanın kazandığı paranın evin ihtiyaçları için bilinçli harcanması hep annenin görevidir. Bu görevlerde kocanın da rolü olmakla birlikte, etkinlik annenindir. Bu işlerini tam olarak yapan anne, yuvanın devamını sağlar, toplumun aileden beklediklerini verir. Böylesine büyük ve kutsal görevler yüklenecek kadınların eğitimi, toplumun en büyük görevlerindendir. Kadınlara gerekli değeri vermeyen toplum ise, içten çökmeye, başka toplumlara yem olmaya mahkum olur.

Advertisement
Garip Kuşun Yuvasını Allah Yapar:

ANAFİKİR : Garip ve kimsesiz kişileri Allah darda bırakmaz. Kişi, geleceğini kendisi belirler. Yapacağı çalışma, geleceğinin biçimini şekillendirir. Ancak bazı durumlarda yalnız çalışma yeterli olmaz, elde olmayan durumlar da oldukça etkin olur. Fırsatlar, içinde yaşanan çevrenin şartları, sağlanan yardımlar, çalışmaya bağlı olmayan durumların içine girer. Kimileri bu dıştan gelen imkânlardan yoksun olurlar. Tek olurlar. Tek varlıkları çalışma güçleridir. Çalışma gücü de değişik nedenlerle kaybolmuş kişiler, garip diye adlandırılan kişilerdir. Öylelerinin yardımlarına toplumun bütün fertleri koşar. İhtiyaçları karşılanır. İnsanların acıma duygusunun sonucu oluşan bir olay, insanlara acıma duygusunu veren Allah’a bağlanır.

Deyimler

 • arının yuvasına kazık (çöp) dürtmek
  tehlikeli kişiyi kışkırtmak.
 • (bir yer) karınca yuvası gibi kaynamak
  çok kalabalık ve hareketli olmak.
 • (birinin) yuvasını yapmak
  tkz. birine gereken ceza veya cevabı vermek, hakkından gelmek: ‘Hiç canını sıkma, dedi, ben şimdi onun yuvasını yaparım!’ -O. Kemal.
 • gözleri yuvalarından (evinden) fırlamak (uğramak)
  korku, öfke ve telaşı gözlerinden belli olmak: ‘Cüce rolünde halkı gülmekten katıltan sırıtış, Rakım’ın bütün buruşuklarını kaplamış, ayrık gözleri evlerinden uğramış.’ -H. E. Adıvar.
 • karınca yuvası gibi
  çok kalabalık.
 • yuva kurmak
  evlenmek: ‘Âşıksak, âşık olduğumuz gençle, yalnız onunla bir yuva kurmak istiyorsak, o kapı da her şeye karşın hâlâ ve hep açıktı.’ -A. Ağaoğlu.
 • yuva yapmak
  1) yuva hazırlamak, yuva oluşturmak; 2) evlenmek: ‘Hâlbuki genç bir kızla yuva yapmak, ölünceye kadar bahtiyar yaşamak için…’ -Ö. Seyfettin.
 • yuvasını bozmak
  aile düzenini dağıtmak.
 • yuvasını dağıtmak
  kurulu ev düzenini bozmak.
 • yuvasını yıkmak
  1) birinin eşinden boşanmasına sebep olmak; 2) biri eşinden ayrılarak kendi aile düzenini yok etmek.
 • yuvayı yürütmek
  evlilik birliğini sürdürmek: ‘Yuva kurma, yuvayı yürütme sorumluluğu yine benim üstümdeydi.’ -C. Uçuk.


2 yorum

Leave A Reply