Yüzdürme Yöntemi İle Ayırma Nedir?

0

Heterojen karışımların yüzdürme yöntemi ile ayrılması nedir, nasıl yapılır? Yüzdürme yöntemi ile karışımları ayırma örnekleri.

Yüzdürme Yöntemi İle Ayırma Nedir?

Katı – katı karışımındaki ayrılacak katı veya koloit karışımlardaki katı tanecikleri su üzerinde yüzecek hâle getirilebilir. Su üzerinde yüzer hâlde bulunan katı üstten alınarak karışımdan ayrılır. Böylelikle yoğunluğu sudan daha küçük olan katılar karışımdan su kullanılarak ayrılmış olur.

Advertisement

Bir heterojen karışımdan ayrılacak olan katı taneciklerinin bir sıvı üzerinde yüzdürülmesi ve bu katının sıvı üzerinden alınması işlemine yüzdürme (flotasyon) denir.

Yüzdürme yöntemi ile sanayide madenler, atık sulardaki katılar karışımdan ayrılır. Maden ocağından getirilen karışım toz hâline getirilir ve yağ – su karışımı ile karıştırılır. Sulu karışımın içinden hava geçirilir. Oluşan yağlı hava kabarcıkları karışımdaki maden filizlerini tutarak suyun yüzeyine taşır. Yüzeyde oluşan kabarcıklar başka bir kaba aktarılır. Böylece maden filizleri yüzdürme yöntemi ile ayrılmış olur.

Flotasyon bakırın, kurşunun ve çinkonun sülfürlü madenlerinin ayrılmasında dünyada yaygın olarak kullanılır.

Advertisement

Öz kütleleri farklı iki katıdan oluşan bir karışım bir sıvı kullanılarak yüzdürme yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir. Kullanılacak sıvı katıları çözmemelidir. Ayrıca sıvının öz kütle değeri ayrılacak katıların öz kütle değerlerinin arasında olmalıdır.

Kum ve kükürt tozu karışımı su yardımıyla bileşenlerine ayrılabilir. Çünkü hem kum hem de kükürt suda çözünmez ve suyun öz kütle değeri bu maddelerin öz kütle değerlerinin arasındadır. Karışım suya atıldığında kum öz kütlesi sudan büyük olduğu için kabın dibine çöker, kükürt ise öz kütlesi sudan küçük olduğundan suyun yüzeyinde kalır. Suyun yüzeyinden kükürt bir spatül ya da başka bir alet ile alınır.

Geriye kalan su – kum karışımındaki su yavaş yavaş başka bir kaba aktarılır. Bu durumda kabın dibinde kum kalır. Böylece kum ve kükürt birbirinden ayrılmış olur.

***Öz kütlesi sudan büyük olan kum suyun dibine çöker. Öz kütlesi sudan küçük olan kükürt ise su üzerinde yüzer.


Leave A Reply