Z Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

4

Z Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek kucaklamak

Kaynak : pixabay.com

Z Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Zabit: Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker. 2 Tutuğunu koparan, dediğini yaptıran.
Zade: Evlat, oğul. 2. Doğmuş.
Zadegani: Köklü aile.
Zafer: Savaşta kazanılan başarı. 2. Çaba sonucunda elde edilen başarı.
Zağnos: Bir tür doğan kuşu.
Zahir: Yardım eden, destekleyen, arka çıkan. 2. Açık belli. 3. Dış görünüş.
Zahit: Dini vecibelerini yerine getiren kişi
Zaho: Musul ve Cizre arasında Kürt kasabası.
Zahor : Sarp kayalık.
Zaid: Artam.
Zail: Yok olan, ortadan kalkan.
Zaim: Kefil, prens, şef.
Zait: Çoğalan. artıran.
Zakir: Zikreden, dua eden.
Zalal: Gölge veren.
Zamir: İnsanın içyüzü.
Zana: Bilgin, bilginç, alim.
Zara: Sivas’a bağlı bir ilçe.
Zarif: Yakışıklı, kibar tavırlı.
Zati: Kişisel.
Zaza: Bir Kürt lehçesi. 2. Bir Kürt kolu.
Zekai: Zeki, akıllı.
Zekeriya: Erkek
Zeki: Anlama, kavrama yeteneği olan, zekası olan. 2. Çabuk ve kolay kavrayan. 3. Zeka varlığı gösteren.
Zemin: Taban, döşeme, yer. 2. Temel, dayanak. 3. Yeryüzü, dünya.
Zengin: Varlıklı. 2. Gösterişli. 3. Verimli.
Zerage: Güneş’ten süzülen ışık.
Zerak: Mavi, gök renkli
Zerdeş: M. Ö. 850 yıllarında yaşamış Merusi dininin kurucusu.
Zeren: Zeki.
Zereng: Zeki, akıllı.
Zerin: Altından ya da altın benzeri olan.
Zerka: Gök gözlü.
Zerver: Altın yaldızlı.
Zevafir: Parlak yıldızlar.
Zeval: Sona erme, yerinden ayrılıp gitme.
Zevkan: Zevkli, zevk alınan.
Zeynel: Süs, süsleme.
Zeyni: Bezek, süs.
Zeynullah: Tanrı’nın süsü.
Zeynur: Aydınlık.
Zeyrek: Anlayışlı, uyanık, zeki.
Zeyyat: Zeytinyağcı.
Zıhar: Ejder, canavar.
Zılan: Sert rüzgar.
Zıryan: Kar fırtınası.
Zihni: Akıllı, zeki.
Zikra: Öğüt.
Zikri: Anma, anılma.
Zikrullah: Tanrı’nın anılması.
Zinar: Dağın Güneş görmeyen yüzü.
Ziren: Dinç.
Zirve: Doruk, en yüksek nokta, tepe.
Ziver: Süs.
Ziya: Işık, aydınlık.
Ziyat: Fazlalık.
Zobu: Toraman delikanlı.
Zoral: Zorlanarak elde edilme.
Zorbey: Zorlu ve saygın kişi.
Zorlu: Güçlü kuvvetli. 2. Tuttuğunu koparan.
Zuhur: Görünme, baş gösterme.
Zuhuri: Komik, çok matrak.
Zübeyr: Kısa not.
Züheyr: Çiçeklik. 2. Küçük çiçek.
Zülfekar: Hz. Muhammet’in Hz. Ali’ye armağan ettiği kılıç.
Zülfi: Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.
Zülfikar: İki parçalı çatallı kılıç.
Zülfü: Zülüfle ilgili.
Zülküf: Makam sahibi.
Zümer: Gruplar, zümreler.


4 yorum

Leave A Reply