Zabıt Katibi Ne İş Yapar? Nasıl Zabit Katibi Olunur? Görev, Sorumlulukları

0
Advertisement

Zabıt Katipliği mesleği nedir? Zabıt Katibi ne iş yapar? Nasıl zabıt katibi olunur? Şartları nelerdir? Zabıt Katipliği mesleğinin özellikleri hakkında bilgi

Zabıt Katibi

Zabıt Katibi

Bir mahkemede sekreter olarak görev yapan zabıt kâtibi, yargıçların yardımcısıdır. Alınan kararları o zapta geçirir, ilâmları o muhafaza eder, bunların suretlerini o çıkarır.Adliyelerde, Cumhuriyet savcılıklarında, İcra Müdürlüklerinde, Yüksek yargıda, Anayasa Mahkemesinde bölge idare mahkemelerinde, seçim kurulları gibi yerlerde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasında, duruşma tutanakların düzenlenmesinde, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işlerden sorumlu kişidir.

Ne İş Yapar?

Zabıt Katibinin görev ve sorumluluklarının maddeler halinde belirtmemiz gerekirse;

 • – Resmi yazışmaları yapar,
 • – İcra takip işlemlerini yapar,
 • – Meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütür,
 • – Yazı işleri müdürünün tevdi ettiği görevleri yapar,
 • – Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutar,
 • – Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar,
 • – Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,
 • – Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapar,
 • – Gelen cevap yazılarında istenilen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber verir, duruşma günüden önce gerekli yazıları yazar,
 • – Dava dosyaları için dizi pusulası yapar,
 • – Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini vaktinde yazar ve ilgili makama verir,
 • – Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazar,
 • – Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri yürütür.

Mahkeme kalemi, mahkemenin yakınında, mahkemece düzenlenen ilâm ve müzekkere gibi resmî belgelerin muhafaza edildiği dairedir. Bu dairenin yetkili ve sorumlu memuru olan zabıt kâtibi, adaletin verdiği kararları zapta geçirmek ve ilâm denilen resmi belgeleri korumak, bu belgelerin kopyalarını çıkarmakla yükümlüdür. Zabıt kâtipleri duruşmalarda hazır bulunur, şahitlerin çağrılmasını temin eder, dâvanın normal bir seyir izlemesini sağlarlar. Her duruşmada, sorgu, ifade ve kararları, bütün ayrıntılarıyla zapta geçirirler. Tıpkı yargıç, savcı, noter ve mübaşir gibi zabıt kâtibi de adaletin yardımcısı bir kanun adamıdır. Zabıt kâtipliği, geniş bir muamelât ve hukuk bilgisine sahip olmayı gerektiren bir meslektir.

Nasıl Zabıt Katibi Olunur?

Zabıt Katibi olmak için yüksekokul ya da fakültelerin bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak gerekir. Lise mezunları da başvuru yapabilir ancak bu durumda daktilo veya bilgisayar sertifikası gerekir. Bilgisayar ve Daktiolgrafi derslerini aldığınız ve başarıyla tamamladığınızı gösteren resmî Millî Eğitim onaylı sertifikanın olması gerekmektedir. Eğer Adalet bölümleri, Ticaret Meslek Lisesi ve Bilgisayar bölümlerinden mezun iseniz sertifikaya gerek görülmez.

Advertisement

Sonrasında Adalet Bakanlığı’nın yaptığı uygulamalı klavye sınavına girmek gerekir. Bu sınavda klavye hızı ölçülür. Bu sınav esnasında 3 dakikada en az 90 kelimenin hatasız olarak yazılması beklenmektedir. Klavye uygulamalı sınavını başarı ile tamamlayan adaylar sözlü mülakata katılır. Sözlü mülakattan da geçenler zabıt katibi olmaya hak kazanır.

Zabıt Katibi Nerelerde Çalışır?

Açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Zabıt Katipliği, mübaşir görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, yüksek mahkemeler, noterler, hukuk ve avukat büroları, Yüksek Seçim Kurulu, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, özel güvenlik şirketleri, banka ve sigorta şirketleri gibi özel firmaların hukuk departmanları, takip birimleri vb. yerlerde çalışabilirler. Adalet alanları her zaman ihtiyaç duyulan ve sürekliliği olan bir meslektir.


Leave A Reply