Zafer Zafer Benimdir Diyebilenindir Konulu Kompozisyon

4

Atatürk’ün Zafer Zafer Benimdir Diyebilenindir sözü ile ilgili kompozisyon örneği. Zafer Zafer Benimdir Diyebilenindir anlamı, hakkında yazı.

Zafer Zafer Benimdir Diyebilenindir

Advertisement

Zafer Zafer Benimdir Diyebilenindir;

Tarihte büyük bir zafer kazanmış kumandan ve yüce bir önder olarak Atatürk’ün bu sözü başarının sırrını özetlemeye yeterlidir.

Her alanda, şartlar ne kadar çetin olursa olsun, başarı sağlayabilmek için kendine güven ve azim şarttır.

Kendine güvenmek, kendi yetenek ve gücüne inanmak, moralman yüksek olmak demektir. Bu da köklü ve sağlam bir eğitimle gerçekleşir. Ruh sağlığının bunun üzerinde büyük bir etkisi vardır. Azmetmek, bir işte kararlı olmaktır. Karar verebilen bir insan, en zor devreyi atlatmış demektir. Çünkü karar vermek, fikir, düşünce ve ilhamların tatmin olacağı yöne çekilmesi, istek ve gücün bir noktada toplanmasıdır. Karar vermek ve karar verdiği yolda yürümek, karakter sahibi insanla«n harcıdır. Karar verememek bir zayıflık belirtisidir; bir noktadan itibaren ahlâk noksanlığı olarak nitelendirilebilir.

Bir insanın hayatta çok güç işler ve durumlarla karşı karşıya gelmesi olağan hallerdendir. Gerçek ve uygar insanlık güçlerden kaçmayı değil, soğukkanlılıkla onları aşmayı gerektirir. Şartlar ne kadar çetin olursa olsun sağlam bir mantık, köklü bir kültür, zengin bir hayal gücü ve uzağı görebilme yeteneğinin yardımıyla önce ilmi bir şekilde düşünmek, önümüze çıkan problemi bütün ayrıntılarıyla incelemek gerekir. Öyle ki bütün pürüzler ayıklanmalı, her türlü ihtimaller hesap edilmeli, bunlara karşı hazırlıklı ve kuvvetli olmanın yolları araştırılmalı. İnsan bu yolla kendi yeteneklerine el uzattığı zaman, uzanan bu el boş dönmeyecek, sahibine türlü ilhamlar bahşedecektir. Ruhta mânevi güç diye adlandırabileceğimiz bir ışık belirecektir. İnancın bir başka şekilde görüntüsüdür bu. İşte o zaman «Zafer benimdir» demek, karar vermek, «muvaffak olacağım» demek azmetmek, harekete geçmektir. İnsan bundan sonra da aklın kılavuzluğuna, ruhun ilhamlarına sığındığı sürece inandığı yolda her türlü engeli aşabilecek ve ilerleyecektir.

Advertisement

Başarı, pısırık kişilerin, kof şahsiyetlerin, karar vermekten, harekete geçmekten âciz olanların, kendine güvenmeyi beceremeyenlerin harcı değildir. Bunlar için bir tek gerçek vardır; daimi yenilgi…


4 yorum

Leave A Reply