Zakkum Çiçeği Haram Mı?

0

Zakkum çiçeği haram mıdır? Zakkum çiçeğinin islam dinindeki yeri nedir, cehennemde mi yetişir, hakkındaki ayetler.

zakkum-cicegiZakkum Çiçeği; Cehennemde yetişen ve meyveleri şeytanların başlarına benzetilen zehirli bir bitkidir ki onunla cehennemliklere azab edilir. Kur’an-ı Kerim’de “Şecereti’z- Zakkum” olarak zikredilen bu ağaç hakkında “Biz o ağacı zâlimler için bir fitne kıldık. O, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır ki, onun meyve tomurcukları şeytanların başları gibidir. Zalimler cehennemde ondan yiyecekler, karınlarını dolduracaklar…” buyurulur. (Saffat Sûresi: 63-66)

Advertisement

Ayrıca Vakıa Sûresi’nde de: “Sonra siz ey sapkın münkirler! Muhakkak ki zakkum ağacından yersiniz ve karınlarınızı ondan doldurursunuz da üzerine o hamimden, yani cehennemin kaynar suyundan içersiniz. Hemde susuz develerin içtikleri gibi içersiniz!” buyurularak zakkum ağacının ne kadar korkunç bir azaba sebep olduğu anlatılır. Bu azap, dünyada iken Allah’ın emrini dinlemeyip kötülükler işleyen, şirke ve günaha düşen kimselere tattırılır.

Ancak bu ayetler dünya hayatında zakkum çiçeğinin beslenmesinin, yetiştirilmesinin haram yada günah olduğu anlamına gelmez. Zakkum çiçeği haram yada günah değildir.


Leave A Reply