Zamanın Kısa Tarihi Kitap Özeti Konusu İncelemesi, Stephen Hawking

0
Advertisement

Stephen Hawking’in Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabının konusu nedir? Zamanın Kısa tarihi kitap özeti, kitabın incelemesi, hakkında bilgi.

Zamanın Kısa Tarihi

Zamanın Kısa Tarihi

Madde, Enerji, Mekan ve Zaman

Zamanın Kısa Tarihinin ilk bölümleri, küçük bir ölçekte madde ve enerjiye, geniş ölçekte yer ve zamana odaklanan araştırma bölümlerine ayrılabilir. Bölüm 2, 3, 6 ve 7, mekanın ve zamanın, evrenin geniş bölgelerine uygulanabilen birbiriyle ilişkili iki boyuta birleştirilmesini tartışmaktadır. Bölüm 4 ve 5 atom ve atom altı düzeylerde madde ve enerji alışverişini incelemektedir. Stephen Hawking‘in 8, 10, 11 ve 12. Bölümlerde kavramsal olarak uzay-zaman boyutlarının, kara deliklerin içindeki ve çevresindeki madde ve enerji arasındaki ilişkilerin anlaşılmasıyla birleşerek, açıklamak için büyük bir birleşik teoriye giden yolu nasıl açıkladığını açıklar. Bu, 20. ve 21. yüzyılın fizikçilerinin zor hedefidir.

Önsöz

Zamanın Kısa Tarihi’nin önsözünde Hawking,  geçmiş, şimdi ve gelecek hakkındaki evrensel insan sorgularına  yanıt verdiğini belirtiyor. Yaklaşımı iki yöndedir: gözlemler ve teoriler. Zaman yolculuğu ve solucan delikleri üzerinde spekülasyona yol açan yeni gözlemsel sonuçlar da (zaman ve mekanla ayrılmış noktaları birleştiren yapılar) yeni bir bölümde ele alınmıştır. Hawking ayrıca, “her şeyi” açıklamak için tek bir teori olabileceğini düşündüren farklı teoriler arasındaki benzerlikler hakkında yorum yapar.

Bölüm 1 | Evren Resmimiz

Bu bölüm, güneş sisteminin ilerici modelleri üzerinde çalışarak astronomi alanındaki gelişmelere tarihsel bir bakışla başlar. Bu modellerde, yerçekimi, zaman ve mekan özelliklerinin gözlemlerine uyması için değişiklikler yapılması gerekiyordu. Modern fizik alanında, Hawking teorik incelemenin özelliklerini, iki uyumsuz teori kümesinde ifade edildiği gibi ortaya koyar. Biri kuantum mekaniği (maddi varoluşun en küçük birimlerinin araştırılması) ve diğeri görelilik teorisidir (evrenin engin ölçeğinin araştırılması).

Bölüm 2 | Mekan ve Zaman

Bu bölümde Hawking, uzay ve zaman algımızda gözlemcinin ve görelilik teorisinin rolünü tanıtarak, her iki boyutta da mutlak bir nokta olmadığını göstermektedir. Hawking, bir gözlemcinin nesnelerin hareketlerini doğru bir şekilde ölçmek için kullanabileceği uzayda veya zamanda mutlak bir nokta oluşturmadaki zorlukları açıklar. Herhangi bir olaydaki zaman ve mesafe, gözlemciye bağlı olarak farklı olsa da, Sir Isaac Newton’un hareket yasaları çoğunlukla geçerlidir. Ancak konum ve hızı ölçerken zaman ve mekan ayrı gözükse de, “elma veya gezegenler gibi nispeten yavaş seyahat eden şeyler”, sadece uzayı ve zamanı düşünerek, ışığa yaklaşan veya ışığa yaklaşan hızlarda hareket eden şeylerin ölçülebildiği iki göreli referans noktasıdır.

Advertisement

Bölüm 3 | Genişleyen Evren

Bu bölüm evrenin nasıl genişlediğini açıklamaktadır. Hawking, bu genişlemenin, diğer galaksilerdeki yıldızlardan Dünya’ya büyük mesafeler kat ettiği için ışık davranışında gözlemlenebilir olduğunu belirtiyor. Einstein’ın görelilik teorisine dayanarak, son 50 yılın ilerlemeleri, evrenin zaman içinde bir başlangıcı olduğunu kanıtlıyor.

Bölüm 4 | Belirsizlik İlkesi

Einstein’ın görelilik teorisi, evrendeki yıldız sistemlerinin ve galaksilerin davranışını büyük ölçüde yöneten yasalar için geçerli olmakla birlikte, kuantum mekaniğinin en küçük ölçeğinde maddeyi yöneten kurallar çok farklıdır. Tek bir atomun veya yalnız elektronun hareketinin maddenin durumunu değiştirebileceği çok küçük ölçeklerde maddeyi anlamak için kuantum mekaniğine ihtiyacımız var. Görelilik gibi, kuantum mekaniği gözlemciye dayanır, ancak daha da ince bir şekilde – gözlem eylemi maddenin durumunu belirleyebilir. Burada parçacıklar belirsiz bir durumda yaşar ve ne olabileceğinin olasılıklarını temsil eden dalga-parçacık ikiliği sergiler. Bir ölçüm yapıldığında, parçacık bir şekilde gözlem yöntemine bağlı olarak bir parçacık veya dalga gibi davranan bu sonuçlardan birini sergileyecektir. Kuantum mekaniği çok çeşitli olasılıklar yaratmasına rağmen, evrenin nasıl çalıştığı ve nasıl başladığı hakkındaki tüm sorularımızı henüz cevaplamıyor.

Bölüm 5 | Temel Parçacıklar ve Doğa Güçleri

Bu bölüm atomaltı parçacıkların keşfini ve aralarında etki eden kuvvetleri ele almaktadır. Şimdiye kadar, bilinen en küçük parçacıklar, birkaç sınıflandırmaya sahip kuarklardır, ancak bilim adamları daha küçük parçacıkları aramaya devam etmektedir. Hawking, dört kuvvet türünü (yerçekimi, elektromanyetik, güçlü nükleer, zayıf nükleer) ve hepsini açıklayan büyük bir birleşik teori (GUT) keşfetme çabalarını açıklıyor. Şimdiye kadar yerçekimi dışındaki her şey tek bir modelde açıklanmıştır. Hawking, kısmi teoriler kümesini bilgilendiren birleşik yük, eşlik ve zaman simetrilerini (CPT) tanıtır ve açıklar. Bu simetriler, evrenin bildiğimiz bazı yönlerini açıklamaya yardımcı olur, ancak kuantum yerçekimi teorisi arayışı devam eder.

Zamanın Kısa Tarihi

Bölüm 6 | Kara Delikler

Bu bölümde, Hawking, evrenimizde kara deliklerin varlığı için yakın zamanda biriken kanıtların (ve buna muhalefetlerin) tarihini takip ediyor. Bir yıldızın bir karadeliğe nasıl çöktüğünün ve bir maddenin yoğun yerçekimi kuvvetlerine yaklaşan maddenin, ışığın ve zamanın ne olduğuna dair evrimi izler. Primordial karadeliklerin (evrenle aynı zamanda oluşturulanlar) özelliklerinin belirlenmesi, büyük patlamanın hemen ardından olayların ilerlemesini gösterebilir.

Bölüm 7 | Kara Delikler Çok Siyah Değil

Kara deliklerin, kendilerine yakın olan her şeyi otomatik olarak emmediği, ancak ışığı kenarlarında sıkıştırabilecekleri fikrine dayanarak, Hawking davranışları hakkında yeni bir düşünce çizgisi başlattı. Işığın, kara deliğin kenarında bir ışık ufku oluşturduğunu ve ışığı yerçekimi alanında hapsetmediği ve kaçmadığını buldu. Bununla birlikte, bir kara delikten yayılan radyasyon, çekiminin daha önce düşünüldüğü gibi mutlak olmadığını gösterir.

Advertisement

Bölüm 8 | Evrenin Kökeni ve Kaderi

Hawking, çeşitli kısmi teorilerin birkaç spesifik özellik ima ettiğini düşünüyor. Kuantum mekaniği ve göreliliğin tek bir birleşik teorisinin bu özellikleri ifade etmesi gerekecektir. Uzay-zamanın Dünya’nın yüzeyine benzeyebileceği fikri önerilmektedir. Eğer öyleyse, evrenin bir başlangıcı olup olmadığı veya gelecekteki bir sonu olup olmayacağı belirsizdir.

Bölüm 9 | Zamanın Oku

Bu bölüm, zamanın sadece bir yönde nasıl hareket ettiği ve neden geçmişi hatırladığımız, geleceği hatırlayamadığımızla ilgili sorularla başlar. Hawking, genişleyen bir evrende geçmişi gelecekten ayıran üç zaman okunu sunar:

Termodinamik ok: bozukluk zamanla artar
Psikolojik ok: zamanın tek bir yönde aktığı algılanıyor
Kozmolojik ok: evrenin genişlemesi ile bozukluk artar
Hawking, bir zamanlar evren kasılmaya başladığında bu okların nasıl tersine dönebileceğini düşündüğünü açıklıyor, ancak daha sonra bu fikri reddediyor.

Zamanın Kısa Tarihi

Bölüm 10 | Solucan Delikleri ve Zaman Yolculuğu

Bu bölüm, bilim kurgudaki en popüler teknolojilerden biri olan zaman yolculuğunun bilimsel gerçekte herhangi bir temeli olması olasılığına genel bir bakış sunmaktadır. Paradoks ilkesi, geçmiş zaman gezginlerinin geçmişi değiştirmede özgür iradesi olmayacağını düşündürmektedir. Bununla birlikte, birçok alternatif evren fikri, geçmişe gelen gezginlerin geçmiş bir yere gidebileceğini, ancak orijinal evrenlerine geri dönme yeteneklerinin olmayacağını göstermektedir. Her halükarda, kuantum mekaniği kullanan mevcut modellerimize dayanarak, Hawking zaman yolculuğunun insanlar için yararlı olacak hiçbir anlamda mümkün olmadığına inanıyor.

Bölüm 11 | Fiziğin Birleşmesi

Hawking, fiziğin kapsamlı bir teoride birleştirilmesi için gerekli adımları özetliyor. Anahtar,  kuantum düzeyinde ihmal edilebilir, ancak göreliliğe göre önemli büyük kütle meselesi olan şeylerin,  yer çekimine nasıl tepki verdiğidir. Böyle bir birleşme varoluş spektrumunun her iki ucuna da uygulanmalıdır. Birleştirilmiş bir teorinin bulunup bulunmayacağı veya daha iyi yaklaşımlar ve kısmi teoriler oluşturmaya devam edip etmeyeceğimiz belirsizdir.

Bölüm 12 | Sonuç

Zamanın Kısa Tarihi’nin son bölümü, insanların varlığın doğası, yaşamın nereden geldiği ve gelecekte nereye gideceği konusunda çok çeşitli spekülasyonları bir araya getiriyor. Hawking, fiziğin evrenin ne olduğunu yöneten yasaları doğru bir şekilde tanımlamaya daha da yaklaştığını, aynı zamanda bunun nedenini tartışmak için birçok farklı disiplinin düşünürlerinin olacağını belirtiyor.

Üç Bilim İnsanı

Kitabın arka planı üç kilit bilim adamının kısa bir kişilik tanımını içeriyor. Albert Einstein pasifist duruşu ve Siyonizm ya da Filistin’deki bir Yahudi devleti desteği ile birkaç arkadaş edinmişti. Galileo Galilei, gözlem gerçeğini destekleme kararlılığında hem bilimsel topluluğa hem de Katolik Kilisesi’ne karşı mücadele etti. Sir Isaac Newton tartışmalı ve hoşgörüsüz bir adam olarak tanımlanıyor.


Leave A Reply