Zarf Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Zarf ne anlama gelir? Zarf kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Kap, kılıf, sarma
2. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese
“Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler.” – A. Haşim
3. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap
“Kenarları ezik, bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi.” – R. Enis
4. dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç
“Dil bilgisinden zarfları anlatırken öğretmen birden bağırmaya başladı.” – M. İzgü
1. dolandırıcı zarf vb. kullanarak bir tür para sızdırmak veya çarpmak
2. karşısındakinin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmek için kasıtlı olarak uygun sözler söylemek veya bazı davranışlarda bulunmak
Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, ulaç, durum ulacı, bağ-fiil, sıla sıygası
“Koşarak geldi. Düşünmeden söyledi.”
Birden fazla kelimeden oluşan zarf-fiil
Yüklemi anlam açısından belirten, niteleyen kelime grubu
İç yüzüne ince bir kâğıt geçirilmiş zarf
Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş zarf
“Apansız karşılaştık.”
Yapım ekiyle türetilmiş zarf: ilk-in, akşam-leyin, gelmek-sizin, sürünür-cesine gibi
Birleşik olmayan ve yapım eki almayan zarf: En, pek, çok, az gibi
Bir fiilin, bir adın veya bir zarfın anlamını gösterme yoluyla sınırlayan zarf: Ta uzaklara gitti gibi
Yer zarfı
Fiillerin yer, yön, zaman, neden, nitelik ve derecelerini soru yoluyla açıklayan ve soru zamirlerinden yararlanılarak kurulan zarf
“Nasıl, neden gelecek? Nereye gidecek?”
Bir fiilin anlamını yer göstererek belirleyen, sınırlayan zarf, yer belirteci, mekân zarfı: İçeri giriniz. Yukarı çıkınız
Yön bildiren zarf
“İçeri girdi.”
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci
“Yarın yazacağım. Şimdi geliyorum. Sabahleyin vereceksiniz.”
Bağlaç olan ve görevinde kullanılarak kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kişi bakımlarından uyan -ıp ekini almış fiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi

Advertisement

Leave A Reply