Zatülcenp Nedir? Nasıl Bir Hastalıktır? Zatülcenp Hastalığı Nedenleri ve Belirtileri

0

Zatülcenp nedir? Zatülcenp nasıl bir hastalıktır? Zatülcenp hastalığının belirtileri, nedenleri ve tedavisi nelerdir, neden olur?

Zatülcenp

Göğüs zarının iltihaplanmasından ileri gelen bir hastalıktır. Satlıcan da denir. Vaktinde anlaşılıp tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlara varabilir.

Zatülcenp

Her iki akciğerin üzeri, göğüs kafesinin iç kısmı akciğer zarı, ya da göğüs zarı (plevra) adı verilen bir zarla örtülüdür. Bu zar esnek, saydamdır, kâğıt inceliğindedir. Soluk alıp verme sırasında akciğerler genişleyip daralırken göğüs zarının kayganlığı solunumun rahatlığını sağlar. Akciğerlerle göğüs kafesi arasında kalan boşluğa göğüs boşluğu adı verilir. Bu boşluk sağ ve sol akciğerler kısmında kapalı bir torba gibidir; içinde hava yoktur. Zatülcenp (plörezi) işte bu zarın iltihaplanmasıdır

Zatülcenp Neden Olur?

Çeşitli mikropların ya kan, ya da lenf yolu ile göğüs zarına varması, ya da komşu organlardaki iltihapların doğrudan doğruya bu zara bulaşması zatülcenpe yol açar. Böylece, iltihaba uğrayan zar normal özelliğini kaybeder, iltihap ürünlerinin birikmesi zarı kalınlaştırır, esneklik kaybolur, ağrı derin acı verecek şekilde şiddetlenir

Zatülcenp, biri sulu, biri kuru olmak üzere iki şekil gösterir. Sulu zatülcenpte akciğerle göğüs boşluğu arasında özel bir sıvı toplanır.

Zatülcenpin sebebi %90 verem mikrobudur. Ayrıca romatizma, frengi, kanser, kalp yetmezliği, zatürree, akciğer apsesi, siroz urları, nefrit, nefroz gibi böbrek hastalıkları da göğüs boşluğunda su toplanmasına yol açabilir. Saydığımız hastalıklar dışında çeşitli kazalarda da göğüs zarı iltihaplanabilir. Meselâ delici, batıcı, kesici aletlerle, mermilerle olan yaralanmalarda, kaburga kemikleri kırılıp bu boşlukta kan toplanabileceği gibi mikropların araya karışmasıyla ağır iltihaplanmalar da olabilir.

Belirtiler.

Kuru olsun, sulu olsun, zatülcenpin ilk belirtileri yan ağrısı, öksürük, ateş, halsizlik, iştahsızlıktır. Kuru zatülcenpte, özellikle soluk alma sırasında, iltihaplı zarların birbirine sürtünmesinden dolayı yan ağrısı daha çoktur. Sulu zatülcenpte ise, su toplanmaya başladıktan sonra sürtünme azaldığı için yan ağrısı oldukça hafifler.

Zatülcenpte ateş yavaş yavaş artabileceği gibi, bazen titremeyle, şiddetli yan ağrısı ile birdenbire de yükselir. Hastalığın gidişi hızlı da, yavaş da olabilir. Göğüs boşluğunda toplanan suyu bazen birkaç hafta içinde vücut emer, hiçbir iz bırakmadan yok olabilir. Bazen de suyun çekilmesi 3-6 ay uzayabilir. Hastalığın sonunda zarlarda kalınlaşma, yapışıklık kalabilir. Sulu zatülcenpte, lâboratuvar muayenesi yapmak, solunum güçlüğünü hafifletmek gibi sebeplerle, kaburgalar arasından iğne sokularak, göğüs boşluğundaki su boşaltılabilir

Zatülcenp

Zatülcenp Tedavisi

Sebep çoğunlukla verem mikrobu olduğuna göre zatülcenpte, tedavi genel olarak, verem tedavisinin aynıdır. Hastalık başka bir sebebe dayanıyorsa tedavi ona göre uygulanır. Zatülcenpte istirahate, iyi beslenmeye bilhassa dikkat etmelidir. Hastalık geçtikten sonra da daima tedbiri elden bırakmamalı, hasta kontrol altında bulundurulmalıdır.

Verem mikrobundan ileri gelen zatülcenplerde, verem basiline etkili özel ilâçlardan streptomisin, P.A.S., izonikotinik asidi ve benzerleri kullanılır. Yan ağrısına, ateşe, soluk darlığına karşı çeşitli ilâçlar verilir. Hastalık geçinceye kadar yatak istirahati şarttır. Nekahet de uzun sürmelidir. Bir verem intanı geçirildiği asla unutulmamalı, 3-5 yıl zaman zaman hastanın kontrolü yapılmalıdır. Hastaya yiyecek olarak, bol vitaminli, yüksek kalorili, proteince zengin, kolay sindirilir besinler verilir

Veremden başka sebeplerle olan plörezilerde genel tedavi yanında mikrobun cinsine göre özel ilâçlar verilir, zatülcenp yapan hastalık için gerekli tedavi uygulanır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply